Home

Az első világháborút lezáró békerendszer tétel

- Az első világháborút lezáró békerendszer - Középszintű

Az I. világháborút lezáró békék Az I. világháborútól a ..

- Az első világháború (hadviselők, frontok, jellege) - Az első világháborút lezáró békerendszer - A náci Németország legfőbb jellemzői - A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra - A II. világháború előzményei, kitörése és jellemzői - A holokausz Az I. világháború - Az I. világháború előestéje, a háborúban résztvevők céljai és okai a belépésreAnglia: A gyarmatok megtartása és növelése: Egyiptom, Szudán, Kenya, Rodézia, Ciprus, Szuezi-csatorna, és Németország gyarmatainak megszerzése 45. A versailles-i békerendszer alapvető jellegzetességei. Az esszé célja: Bemutatni, hogy az első világháborút lezáró békék miben tértek el az addigi békéktől, milyen célok, elvek mentén formálódott ki a háború utáni világ, az ellentmondásokkal terhelt békék hogyan alapozták meg az újabb háborút Az első világháborút lezáró békerendszer története David Lloyd George és Woodrow Wilson külpolitikája Casus belli Balkáni lőporos hordó Közép-Kelet európai heterogén népesség Gavrilo Prinzip merénylete A béke mögötti ideológia A négy nagy Balról jobbra: David Lloyd George, Vittorio Orlando, Georges Clemenceau, Woodrow Wilson Teleki Pál vörös.

Ismertesse az első világháborút lezáró békekonferenciák főbb intézkedéseit. Szokták Párizs környéki békék (utalnak arra, hogy az európai vesztes országok békéjüket egy-egy Párizs környékén lévő kastélyban írták alá), vagy Versailles-Washington-i békerendszer (mely részben jelöli, hogy az Európán kívüli világot érintő kérdésekben Washingtonban. A versailles-washingtoni békerendszer céljai, tartalma, megítélése, következménye

Világháború jellemzői, háborút lezáró békerendszer

Az antant hatalmak kényük-kedvük szerint tologatták az országhatárokat, és szabtak büntetést a vesztesekre. Biztosak voltak abban, hogy a békerendszer stabilizálja majd Európa helyzetét. Tévedtek. A vesztes országok számára a megalázó béke hosszú távon elfogadhatatlan volt. Kapcsolódó fogalmak. Párizs környéki békék A feladatok konkrét értékelésénél az első lépés annak eldöntése, hogy a feladatmegér-tésre adható 4 vagy 8 pontból elért-e a vizsgázó legalább 1 pontot. Ha nem, akkor a feladat összpontszáma csak 0 pont lehet. A problémamegoldó (rövid) feladatokná a ciszterci rend nagy lajos gimnÁziuma És kollÉgiuma pécs, 2019. tÖrtÉnelem ÉrettsÉgi tÉmakÖrÖk vÁzlata. kÖzÉp- És emelt szint pete jÓzse

1.1 . Az első világháborút lezáró békerendszer 1.2 A náci Németország legfőbb jellemzői. 1.3 A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban. 1.4 A világháború előzményei, kitörése és jellemzői. 1.5 A holokauszt. 2. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945 Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró békerendszer. Társadalmi és életmódbeli változások a dualizmus korában Az I. világháborút lezáró békerendszer 1919-20-ban

Megjelenésének legfőbb okozója az első világháborút lezáró békerendszer volt. Ezen kívül természetesen több olyan folyamatot is meg tudunk nevezni, melyek hatással voltak a területre, és tényezők voltak az új politika régió megjelenésében Hasonló tételek. Békeszerződések kislexikona / Szerző: Veresegyházi Béla Megjelent: (1998) Egy magyarországi kisváros építészeti emlékei / Szerző: Majdán Béla Megjelent: (1989) Az első világháborút követő békerendszer néhány kérdéséről Szerző: Ormos Mária (1930-

Történelem - 25. hét - Az első világhábor

- Az első világháború (hadviselők, frontok, jellege) - Az első világháborút lezáró békerendszer - A náci Németország legfőbb jellemzői - A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra - A II. világháború előzményei, kitörése és jellemzői - A holokausz A második világháború Eseménytörténet 1939. 1939. szept. 1 Az első világháborút lezáró békerendszer Kelet-Közép-Európa területén, különösen is a történelmi Magyar Királyságra vonatkozóan messzemenő következményekkel járt. Az ország terület- és népességvesztése, illetve a fennmaradt Magyarországo Az első világháborút lezáró békerendszer és annak következményei, illetve a trianoni békeszerződés tartalma, megkötésének körülményei (a szakközépiskolákat nem számítva) körülbelül 3-4 tanórában kerülnek terítékre Arnold Suppan kiemelte: az első világháborút lezáró békeszerződésekkel Franciaország nem érte el fő célját: védelmének biztosítását Németországgal szemben. Az 1920-as évek elején kialakult európai rendszerben a revízióra törekedő Németország a kontinens legerősebb állama maradt

Az első világháborút lezáró békerendszer= Párizs környéki békék. Beletartozik. ápr. 15. 22:40. Hasznos számodra ez a válasz? Kapcsolódó kérdések: Az első világháború után milyen békerendszer, békefeltételek tudták volna biztosítani a hosszútávú békét Európában? Wilson ott volt Párizsban? (1919-20-ban) Az. 16: Az első világháborút lezáró békerendszer 17: Bolsevizmus és nácizmus összehasonlítása (ideológia, Szovjetunió és Németország a 2 világháború között, Sztálin és Hitler hatalomra jutása) 18: Világgazdasági válság és a New Deal 19: Mindennapok Rákosi, Nagy Imre és Kádár idején 20: Rendszerváltá 39. Az első világháború és következményei. Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró békerendszer. A gyarmatok helyzete. 40. A két világháború közötti időszak politikai, gazdasági és társadalmi viszonyai Európában. A világgazdasági válság és a New Deal. 41 15. Az első világháború és a világháborút lezáró versailles-i békerendszer 16. Magyarország háborúba lépése és részvétele a második világháborúban 17. A hidegháború VI. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 18. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 19. Diktatúrák a két világháború között 20

Közép szint: Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró békerendszer. A náci Németország legfőbb jellemzői. A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban. A II. világháború előzményei, kitörése és jellemzői. A holokauszt A náci diktátor hatalomra kerülése után azonnal megkezdte az első világháborút lezáró békerendszer felszámolását, ami - főleg Ausztria német bekebelezése után - a magyar diplomácia számára kényes helyzetet teremtett Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népességből 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszláviához. A döntés 23,4 millió lakost érintett, Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt Történelem egyszeregy - Trianon. Tegdes Péter • 2017. jún. 4. 2017. máj. 31. 97 éve írták alá a trianoni békeszerződést, az első világháborút lezáró békerendszer részeként. Bár az esemény minden történelemtankönnyben szerepel, sokan nem, vagy csak tévesen tudják, miről is szólt a szerződés

Versailles-i békeszerződés - Wikipédi

100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én, Trianonban aláírták az I. világháborút lezáró, Magyarországra kényszerített békét, ami a Párizs környékén létrejött békerendszer részét képezte. A győztes antant hatalmak súlyosan megbüntették a háborút elveszítő országokat. Ezt az eljárást, Nyugat-Európában is sokan helytelennek és igazságtalannak tartották Az első világháborút lezáró békerendszer tehát — a nemzetek önrendelkezési jogának örve alatt — elsősorban abban vezette tévútra a világpolitikát, hogy jogos igény kielégítéseként tüntette fel a jogtalan igényt is, mint például azt, mely a magyarok által lakott területek bekebelezésére vonatkozott Az első világháborút lezáró békerendszer a nemzeti kisebbségi kérdést nemzetközi jogi ügynek tekintette, és a kollektív nemzeti kisebbségi jogokat elismerte. A második világháborút lezáró békerendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete alapokmányába foglalt egyéni, emberi, politikai, állampolgári jogokat ismerte el, s. 13. Az államalapítás kora. 14. A reformáció és a katolikus megújulás. 15. A nemzetiszocializmus. 16. A Rákosi-rendszer. VI. TÉMAKÖR: NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS. 17. Mohács és az ország három részre szakadása. 18. Az első világháborút lezáró békerendszer. 19. Magyarország külpolitikája a Horthy.

Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népességből 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlová - kiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Ju - goszláviához. A döntés 23,4 millió lakost érin - tett, Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népességből 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió. Az első világháborút lezáró párizsi békerendszer igazságtalanságai már a vesztes államokra oktrojált békeszerződések aláírásának pillanatában újabb nemzetközi konfliktusok magvait vetették el. A győztesek szűklátókörűsége és hatalmi arroganciája ágyazott meg Adolf Hitlernek is, aki az 1920-as évek weimari. 11. Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). 12. Az első világháborút lezáró békerendszer. 13. A gazdaság és társadalom új jelenségei a fejlett világban. 14. A náci Németország legfőbb jellemzői. 15. Az olasz fasizmu Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népességből 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszláviához

Párizs környéki békeszerződések - Wikipédi

Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az akkori Magyarország népessége a mai állapot szerint nyolc államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is Középszint: Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró békerendszer (Segédanyag a felkészüléshez: Az első világháború ppt )videó: Érettségi 2018 - Történelem: Szövetségi rendszerek, Érettségi 2018 - Történelem: A versailles-i békerendszer Emelt szint: -. 8.2 A huszadikai ünnep összekapcsolódik június 4-ével, a nemzeti összetartozás napjával is. Ezen a napon emlékezünk meg arról a napról, amikor az első világháborút lezáró békerendszer folyamán több millió honfitársunk a magyar határon túlra szakadt. 2020-ban ennek a fontos eseménynek a századik évfordulójáról egy különleges bringatúrával emlékeztünk volna meg. 27. Az első világháború és következményei (szövetségi rendszerek kialakulása, okok, hadviselők, frontok, a háború jellege, a világháborút lezáró békerendszer, Magyarország az első világháborúban, őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság, trianoni béke) 28

Középszintű történelem érettségi tételek (2017) - G-Portá

KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELTÁR TÖRTÉNELEMBŐL. A tételek nagyobb része a KaPI 2017. februári továbbképzésén készült, más részüket az OH által kiadott mintatételekből, illetve a TREFF érettségi nagykönyvéből vettük át (adott esetben kisebb átdolgozás mellett) A tételtár részben az utóbbiak miatt nem nyilvános, de szívesen hozzáférést. Az ezeréves Magyar Királyságot, az első világháborút lezáró békerendszer több részre darabolta. A vesztes oldalon küzdő, vagy inkább sodródó, és ezáltal kollektív bűnőssé váló magyarság, a trianoni békének köszönhetően elvesztette területeinek kétharmadát, és a magyar ajkú népesség egyharmadát, ami. A világ az 1920-as és az 1930-as években Az elsô világháborút lezáró békerendszer nem állította vissza a boldog békeidôket. Európa gyôztes hatalmai is veszítettek erejükbôl, a vesztesekre pedig elviselhetetlen terheket róttak a békekonferencián. Sok millió ember került idegen államok fennhatósága alá, a legyôzötteket gazdaságilag és katonailag is. Az első világháborút lezáró békerendszer 14. A náci Németország legfőbb jellemzői 15. A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban 16. A holokauszt. A holoakuszt Magyarországon 17. A trianoni békediktátum és következményei 18. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései 19

A Sorsfordulók - Sorsfordítók előadás-sorozat ebben a félévben a modern Magyarország 100 évvel ezelőtti traumáját, annak következményeit járja körül. Az első világháborút lezáró békerendszer hatásainak bemutatása után. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában tanult három határon túli magyar kutató szól szülőföldjük. Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró békerendszer A feladatlap megoldására 60 perc áll rendelkezésre! Megengedett segédeszközként kizárólag az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot ne Ezen a napon emlékezünk meg arról a napról, amikor az első világháborút lezáró békerendszer folyamán több millió honfitársunk a magyar határon túlra szakadt. 2020-ban ennek a fontos eseménynek a századik évfordulójáról egy különleges bringatúrával emlékeztünk volna meg, de a koronavírus-járvány miatt terveinket.

III. Az első világháború és következményei 9. Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). 10. Az első világháborút lezáró békerendszer. 11. A trianoni békediktátum és következményei. IV. Európa és a világ a két világháború között 12. Az olasz fasizmus jellemzői. 13 Hazánk az egyetlen ország, amely hat évet szánt arra, hogy feldolgozza és bemutassa a száz évvel ezelőtt, 1914-ben kezdődött első világháborút és annak következményeit. Az Első Világháborús Centenáriumi megemlékezés-sorozat 2020-ban véget ért, az elvégzett munkát sajtótájékoztatón összegezték Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró békerendszer. 8.3. A náci Németország legfőbb jellemzői. 8.4. A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban. 8.5

I. Világháború - Történelem kidolgozott érettségi tétel ..

Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népesség öt, a mai állapot szerint nyolc államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett: 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához ‼️Az első világháborút lezáró békeszerződésre emlékező bélyegblokkot bocsátott ki a Magyar Posta Zrt. A keddi bemutatón a Miniszterelnökséget vezető.. Mint emlékeztetett, az első világháborút lezáró versailles-i békerendszer diktátumai olyan feszültségeket eredményeztek, amelyek elzárták Magyarországot a szomszédaitól, noha a tapasztalatok és a sors összekapcsolta volna velük

 1. Ellentétben a napóleoni háborúkat lezáró békékkel a Párizs környéki békerendszer egyáltalán nem vette figyelembe a vesztesek érdekeit, miközben a győztesek között igazából a Brit Birodalom és Olaszország sem nyert semmit - mondta Schmidt Mária, aki szerint az első világháborút lezáró békék következményeként.
 2. A világháborút lezáró békék (Párizs környéki békék) 1. Korábbi békepróbálkozások. 1917. OMM kísérlete az antant felé. 1918. WILSON amerikai elnök békejavaslata (14 pont) lényege: annexió nélküli (bekebelezés), igazságos, a népek önrendelkezésén alapuló béke, Nemzetek Szövetségének létrehozása. 2
 3. 1920. június 4-én Versailles-ben (kormányzati negyed, falu) a Trianon Palotában aláírják az I. világháborút lezáró békét. Ez egy béke diktátum, vagyis ők diktálnak, nincs beleszólás. A magyarokat nem kérdezik meg a békéről csak aláírni hívják meg őket és csupán véleményezési joguk volt
 4. Az I. világháború létrejöttének okai, a szövetségi rendszerek kialakulása, a háborús válság és a kirobbanás Az I. világháborút lezáró békerendszer, hosszú távú hatásai Az ipari forradalom és következményei a XVIII. századtól a XX. század elejéig 1 Az ipari forradalom és következményei a XVIII. századtól a XX.
 5. Az első világháborút lezáró békerendszer. tétel: Mutassa be az első világháború főbb frontjait és az első világháború jellemzőit a megadott források alapján! A tételsort nem lehet előzetesen kiadni, a tételeket a vizsgázók csak a vizsgán ismerhetik meg

15. tétel - A továbbtanuláshoz, illetve a munka világához szükséges szövegtípusok. Az első három esemény a törökkel való csatákat jelzi, Az I. világháborút lezáró békerendszer. d) jóvátétel fizetési kötelezettség / katonai rendelkezések (hadsereg maximalizálása,. 17.Habsburg ellenes harcok a XVII. század végén, a XVIII. században 18.Az I. világháborút lezáró békerendszer 'L 19. Magyar ország belpolitikája a Horthy-korszakban 20. A hidegháború kora A magyar gazdaság a XIV-XV. században. 1301-ben kihalt az Árpád-ház Magyarország az első világháborúban. A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra kiépülése Szovjet-Oroszországban. A háborús vereség következményei Magyarországon: az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, az őszirózsás forradalom, a tanácsköztársaság. Az első világháborút lezáró békerendszer Újra közzéteszem az érettségi szóbeli tételeket és az írásbelin követelt témákat. Lesz egy változás: az iszlám kikerült, helyette a felvilágosodás került be, mivel a 4. témakörből nem lett volna tétel a szóbelin.Az írásbeli tematikánál kiemeltem, melyikbe esik bele a szóbeli, nem zsonglőrködtem úgy, hogy a szóbeli tétel esetleg több témát is érintsen : Az első világégést lezáró békerendszer, a maga nyilvánvaló igazságtalanságaival, sajátos helyzetet teremtett Köztes-Európában. A nemzetállamok kialakításán munkálkodó diplomácia jobbára többnemzetiségű utódállamokat kreált a monarchia romjain, míg a Párizs környéki célok steril formában egyedül Magyarország.

Az első világháborút lezáró békerendszer (okostankönyv) A Négy Nagy: David Lloyd George brit, Vittorio Emanuele Orlando olasz, Georges Clemenceau francia miniszterelnök és Thomas Woodrow Wilson, az Amerikai Egyesült Államok elnöke az nkp.hu portálról Az I. világháborút lezáró békék (Suline Amikor az első világháborút lezáró békediktátum aláírására a Nagy-Trianon-palotához igyekvő magyar delegátusok elhaladtak a francia díszőrség előtt, a katonák nem emelték tisztelgésre a fegyvereiket. Az aláírási ceremónia után a magyar delegátusok azonnal elhagyták a palotát, az Az első világháború előzményei, kirobbanása és hadieseményei 1916-ig 211 Fordulat a szövetségesi rendszerek erőviszonyaiban 1916-1917-ben 212 Az első világháború befejezése és a versailles-i békerendszer 214 Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása 215 Magyarország a két világháború között A témakör vázlata 2 A reformáció először az észak-magyarországi és erdélyi német lakosság körében terjedt el. Az ellenállás jogáról szóló tétel (zsarnokölési elmélet) a nemesek a rendi ellenállását illetve a parasztok uraikkal való szembeszállását tette volna lehetővé. A világháborút lezáró békekonferenciák 1946. A két világháború közötti időszak majd a nemzetiszocialista vezetés alatt kirob- bantotta a második világháborút, addig az Az első világháborút lezáró versailles-i bé- 1945-ös katonai vereség után a kettéosztott keszerződés súlyosan korlátozta Németor- 27 szág területi, katonai, gazdasági és pénzügyi.

Ismertesse az első világháborút lezáró békekonferenciák

14 A HUBERTUS VADÁSZTÖLTÉNYTŐL A TÜZÉRSÉGI GYÚJTÓKIG 1938-1948. Az első világháborút lezáró trianoni békediktátum kilátástalan politikai és gazdasági helyzetet teremtett Az első világháború és következményei (szövetségi rendszerek kialakulása, okok, hadviselők, frontok, a háború jellege, a világháborút lezáró békerendszer, Magyarország az első világháborúban, őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság, trianoni béke) A második világháború (egyetemes és magyar történelem.

Az arkhónok először is megszámlálták a szavazatokat, mert ha kevesebben szavaztak hatezernél, az osztrakiszmosz nem volt érvényes. Azután a szavazatokat nevek szerint külön-külön csomóba rakták, majd hírnök adta tudtul a népnek, hogy kire esett a legtöbb szavazat, s azt vagyonának meghagyásával tíz évre száműzték. A diktatúra kiépülése Szovjet-Oroszországban. 2 2 A háborús vereség következményei Magyarországon: az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, Az őszirózsás forradalom, a tanácsköztársaság. 2 2 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) 1 2 Az első világháborút lezáró békerendszer. 2 2 A trianoni békediktátum

18. 06. Az első világháborút lezáró békerendszer - YouTub

 1. Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó két évtizedében az erdélyi régióban azt a többosztatú helyzetet vizsgálom, amelyen belül az első világháború elvágta a Budapestről vezényelt modernizációs kibontakozást, a nemzetiségi nacionalista mozgalmak a hábor
 2. Magyarország az első világháborúban. A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra kiépülése SzovjetOroszországban. A háborús vereség következményei Magyarországon: az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, az őszirózsás forradalom, a tanácsköztársaság. Az első világháborút lezáró békerendszer
 3. 11.b: május 2020 11.
 4. imális változtatásokkal ugyan, de gyakorlatilag visszaállították, illetve megerősítették a trianoni határokat. hogy a felsorolt tíz tétel nem szorul bővebb értelmezésre. Egy azonban biztos, a kisebbségi életvitelben elsődleges jelentőséggel az anyanyelv bír.
 5. A tatárjárás 15. Az első világháború és a világháborút lezáró versailles-i békerendszer 16. Magyarország háborúba lépése és részvétele a második világháborúban 17. A hidegháború VI. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 18. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 1
 6. Ilyen a haza, a nemzeti kultúra, a vallási, és a települési-lakóhelyi közösség. Az ember csak e viszonylatrendszerben, ezekért dolgozva tud kibontakozni, tartalmas életet élni. Ezért szükséges múltunk, kultúránk helyes ismerete, értékeivel történő azonosulás. Tehát csak a múlt igazsága alapozhatja meg a jövőt

Az I. világháborút lezáró békerendszer by Derszu Uzal

 1. A tanulmány az építészettörténeti sajátosságok után a faluképvédelmi program lépéseit és eredményeit, majd a felújítások művészettörténeti értékeit ismerteti. Végül arra tér ki, miként lehet bekapcsolni Bikfalvát a kortárs művészeti élet áramába
 2. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo
 3. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei. A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai. Nagy Imre első m.. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja, melyet az 1990.
 4. 1 Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK2 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák.
 5. Az első frank királyi dinasztiát, a tunya Merovingokat egyre inkább háttérbe szorították saját majordomusaik, végül a Pippin nevű, 751-ben megkoronáztatta magát→ Karolingok uralomra jutottak. Karolingok legjelentősebb uralkodója Nagy Károly, akit 800. december 25-én III. Leó pápa császárrá koronázott Rómában

Az I. világháborút lezáró békék - Humans of History - YouTub