Home

Sumér eredetmítosz

A húsvét eredete - a sumér eredetmítosz . Sok tudósnak egyezik a véleménye abban, hogy a húsvét valójában a még ennél is régebbi, mezopotámiai népek hitvilágából eredeztethető. A legismertebb rege két főszereplője közül az egyik Istar, aki a suméroknál a szerelem és élvezetek istennője volt Húsvét - a sumér eredetmítosz. Rengeteg tudósnak egyezik a véleménye abban, hogy a húsvét valójában a még ennél is régebbi, mezopotámiai népek hitvilágából eredeztethető vissza és ma már teljesen átivódott ünneppé vált a katolikusok által A sumér írás A sumérok a Kr.e. 4. évezred utolsó századaiban már ismerték az írás tudományát. Ez az idő egyezik azzal, amikor Egyiptomban is kialakult az írás, de a két nép önállóan jutott el idáig, kultúráik között nagyon valószínűtlen, hogy érintkezés alakult volna ki

A magyarokról sok áltudományos eredetmítosz született, így sumér, etruszk ősökről. Nincs bennük több realitás, mint abban, hogy a románoknak a dákok és a rómaiak lennének az elődeik - egyik eset sem igaz. Vannak ezenkívül valamennyire igazságalapú, de tévesen értelmezett elméletek is, mint a szkíták és a hunok esete A magyarságot sokféle eredettel látták már el: sumér, etruszk, baszk, japán, dravida stb. Ezek azonban tudományos eszközökkel nem támaszthatók alá. Tudományos koncepciók: finnugor származás: uráli (finnugor) nyelvcsaládba tartozik a magyar nyelv, útközben iráni és török eredetű népekkel keveredett Ezért aztán minden eredetmítosz az időn kívül létezik. Megtörtént, mert megtörténik. És ha már nem történik, akkor nem is történt meg soha. Általuk nem megismerte az ember a világot, hanem folyamatosan részt vett annak teremtésében. Éppen ez a diskurzus az, ami megtöltötte értelemmel és jelentéssel, értékkel. Eridu Genesis mítosza egy ősi sumér szöveg, Az eridu eredetmítosz első része leírja, hogy Nintur anyaistennő hogyan hívta nomád gyermekeit, és javasolta nekik, hogy hagyják abba a kóborlást, városokat és templomokat építsenek, és királyok uralma alatt éljenek Az isteni teremtés máig rejtőzködő szellemi kódja a történelmi tudás alapján nem lehet más, mint a sumér-szkíta-hun-avar-magyar eredetmítosz, hiszen egyetlen más nép története sem vezethető vissza egészen az emberi történelem aranykoráig. A magyarság szent bibliája, a magyar eredetmítosz és teremtéstörténet.

A húsvét eredete - Húsvét napj

Locsolkodás, húsvéti nyúl és tojás, de mégis miért? Mi

 1. Az Arvisurák a modern keleti egzisztencialista filozófia alaptételei. Az első öt Arvisura tartalmazza a bölcseleti rendszer axiómáit, igazi lényegét. Ezek az alaptételek aranylemezen rovásírással így szerepelnek Cecil M. Joepardy Nagy Traktátum c. alapművében:. A létezés egysége a tudat és a tudatnélküli egylényegűségében ölti magára a Semmi egzisztenciáját
 2. A nyelvtörténet és eredetmítosz polemikus egyéb (altáji, sumér stb.) rokonítás lehetőségeiről. Röviden át-tekintve a nyelvrokonítási kísérleteket, elmondható, hogy a 16. és 17. században a humanista közvélemény a magyar nyelvet leg
 3. A sumér ( EME.G̃IR 15 anyanyelv) az ősi sumér nyelve és egy nyelvi izolátum, amelyet Mezopotámiában, az ősi Termékeny Félholdban (a mai Irak) beszéltek .A sumér nyelv a legkorábbi ismert írott nyelv. A sumér írás proto-literátus korszaka kb. Kr. E. 3300-3000. Ebben az időszakban a nyilvántartások pusztán logográfiai jellegűek , fonológiai tartalommal

Az ősi sumérok és akkádok története [86

 1. Több évtizedes lappangás után szerencsére nagy reneszánsza van ma a magyar eredetmítosz, az ősnyelv és ősvallás kutatásának. Jézus éppen a zsidó rabbinátussal szemben képviselte és fogalmazta meg leghatározottabban a sumér - szkíta - pártus szeretetvallás ősi tanait. A názáreti soha nem az ábrahámi.
 2. Sorozatunkban azok közül a jelképek közül szemezgetünk, amelyek végigkísérték az emberiség történelmét. E szimbólumok jelentése együtt alakult, for..
 3. turáni faj, a magyar-sumér rokonság, vagy a hun-magyar eredetmítosz. Ezek az abszurdu-mok csak fokozódnak, ha Ablonczy kötetét elolvassuk: a magyar ideológia bölcsőjénél zsi - dó származású tudósok álltak, későbbi képviselőik túlnyomó többsége német vagy szláv as z
 4. Last visit was: 2021. May 27, Thursday, 4:19: It is currently 2021. May 27, Thursday, 4:1

Ami a románoknak a dákok és a rómaiak, az a magyaroknak

 1. Mindebből adódik a következtetés, hogy Nimród leszármazottai Krisztus követői voltak, mivel Badiny professzor szerint az ő véréből származott Jézus. A saját vélemény az, hogy a krisztusi kor történéseit még nem ismerjük kellőképpen ahhoz, hogy visszatekintve korhű képet és hiteles magyarázatot kaphassunk róla
 2. A megalapozó történetmesélés eszköztára pedig régre nyúlóan hajlamos a nemzeti önkép, a mitikus múlt önértelmezési kísérlete, a nemzeti eredetmítosz fontosságának és építésének vállalhatósága szempontjából értékelni-értelmezni a nyilvánosságban is teret nyert (vagy egyre kiterjedtebben teret kereső.
 3. A hun, illetve szkíta eredetmítosz - mely szerint a magyarok a több ezer éves, korábban Szkítia területén élt hun törzsek leszármazottai volnának - ma is sokak számára egyenlő a megkérdőjelezhetetlen valósággal, amelyet helyenként bonyolult összeesküvés-elméletek kísérnek
 4. A Fenno-Ugria egyesület arra kért fel, hogy írjak egy elemzést a finnugor elmélet magyarországi fogadtatásáról a múltban és a jelenben. Az itt olvasható írás tehát eredetileg észt olvasóknak készült, utólag kevéssé módosítottam. A teljes cikket három részben közlöm a Rénhíreken

Arvisura hangoskönyv letöltés. A hun-magyar őstörténet olyan, mint a tér-idő szingularitás. Bizonyítás nélkül kell elfogadni. Az a halvány jelentéségű tény, hogy az arvisura tanát semmilyen régészeti kutatás nem támasztja alá, nem ingathatja meg a kollektív emlékezet sziklaszilárd képzeteit Körülbelül Kr. e. 2000 táján íródott az a sumér isten­felsorolás, amely mintegy 500 nevet tartalmazott, de egy fél ezer évvel későbbi akkád feljegyzésben körülbelül 2500, egy babiloni újbirodalmi jegyzékben pedig kereken 3600 istennevet találtak a szakemberek Sorozatunk előző öt részében Gerő András történész Nemzeti történelemkönyv című kötete alapján olyan kérdéseken töprenghettünk, mint a nemzeti Árpád-ház, a nemzeti aranykor, a nemzeti hősök és áldozatok, a nemzeti emléknap és a nemzeti kutya.Mindezen kérdések a nemzet, a nemzeti és a magyar kérdésköre kapcsán fogalmazódtak meg a szerzőben

Bábel tornya Az 1Móz 11,1-9-ben szereplő város és torony, amelynek építése közben az addig egy nyelvet beszélő emberiség nyelve összezavarodott. Az esemény Sineár földjén (Babilónia) történik, ahol a K-ről jött emberek letelepedtek, és a téglaégetés technikáját, az égetett téglából való építkezést felfedezik Szarvas totemállat jelentése. Hiúz: titkok tudója, vezető és őrző totemállat. A szarvas megtanít minket a szellem jóságának megtalálására, mely minden sebet begyógyít, segít megállítani, hogy mindenkit megváltoztassunk, segít hogy elfogadjuk őket úgy ahogy vannak

A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás - Emelt

Az igazi Arvisura. Eredeti Arvisurák magyar jelentés ..

 1. Irak kultúrája - Culture of Iraq - abcdef
 2. Kuruc.info - Végítélet - megjelent Molnár Tamás könyve ..
 3. Ezoterikus szimbólumok 4

Nimród leszármazottai Krisztus követői? « Nemzeti

Arvisura hangoskönyv