Home

Könyvtári szakmai gyakorlat

Időpont Kód Tantárgy Tematika 3. félév BBN-IKT11-291 Szakmai gyakorlat 1. Gyűjteményszervezés, állományfejlesztés 4. félév BBN-IKT11-292 Szakmai gyakorlat 2. Formai és tartalmi feltárás 5. félév BBN-IKT11-293 Szakmai gyakorlat 3. Könyvtári menedzsment, szolgáltatások szervezése 6. félév BBN-IKT11-294 Szakmai gyakorlat 4 A segédkönyvtáros szakmai elméleti és gyakorlati ismeretei alapján, okleveles könyvtáros ellenőrzése és jóváhagyása mellett a nyilvános és a nem nyilvános könyvtári ellátásban, valamennyi könyvtártípusban elvégzi a nagyobb könyvtárak kvalifikált részfeladatait, a kisebb települési és szakkönyvtárak, iskolai könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek.

3. félév IKT14-L-291 Szakmai gyakorlat 1. Gyűjteményszervezés, állományfejlesztés 4. félév IKT14-L-292 Szakmai gyakorlat 2. Formai és tartalmi feltárás 5. félév IKT14-L-293 Szakmai gyakorlat 3. Könyvtári menedzsment, szolgáltatások szervezése A szakmai gyakorlatok tantárgyi előfeltétele Amennyiben a Mintatantervben előírt féléven kívül kerül sor a jogszabály által előírt szakmai gyakorlat teljesítésére, annak igazolására és beszámítására, valamint a hozzá rendelhető kreditérték jóváírására csak a Mintatanterv szerinti félévben, Könyvtári hírek, aktualitások >>

 1. Címke: szakmai gyakorlat. Könyvtári feladatok a Domonkos Örökségvédelmi Táborokban. 20. szerda. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszéke hallgatói számára a képzés során a szakmai gyakorlóhelyek rendkívül gazdag és színes palettáját kínálja. Jelen tanulmány az intézményben oktatott.
 2. A múzeum szakmai gyakorlati programjának célja, A szakkönyvtári gyakorlat lehetőséget nyújt az általános könyvtári és a múzeumi szakkönyvtárakra jellemző munkafolyamatok megismerésére, az elméletben elsajátított könyvtárosi ismeretek alkalmazási készségének fejlesztésére
 3. Szakmai gyakorlat 3. Könyvtári menedzsment, szolgáltatások szervezése 6. félév BBN-IKT-294 Szakmai gyakorlat 4. EU-információ szakirány: Általános és szaktájékoztatás, olvasószolgálat Információ- és tudásmenedzsment szakirány: Marketing és PR 1.3 A szakmai gyakorlatok tantárgyi előfeltétele
 4. dannyiuknak bemutatják az intézmény valamennyi részlegét, munkakörét, hogy a hallgatók
 5. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE. A tanulónak a 10. évfolyam után 140 óra, a 11. évfolyam után 140 óra, a két éves szakképzés első éve után 160 óra, az esti képzésben a két éves szakképzés első éve után 96 óra összefüggő gyakorlaton (úgynevezett nyári szakmai gyakorlaton) kell részt vennie.. A gyakorlat anyagát, az elvégzendő feladatokat az alábbiakban.

Képzési óraszám: 440 óra (340 kontakt óra + 100 óra szakmai gyakorlat) Képzési napok: hétfőn és pénteken 9.00-14.15, ill. -15.00 + szakmai gyakorlat A képzés formája: csoportos képzés. A képzés témakörei: A könyvtári rendszer működése; Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárá A 3-6 hetes szakmai gyakorlat során a hallgatók megismerkedhetnek a könyvtár működésének szervezeti kereteivel, állományának felépítésével, katalógusaival. Bevezetést nyernek az állományfejlesztési feladatokba, jártasságot szerezhetnek a könyvtári dokumentumok Huntéka integrált könyvtári rendszerben történő. A megbeszélés után szakmai vezetőjével is találkozik. A gyakorlat végén az igazolást (ez is formanyomtatvány) - amelyet szintén a kapcsolattartó e-mailben kiküld a gyakorlatot végzőnek - a szakmai vezető kitölti és ez a kapcsolattartóhoz kerül, majd a kurzusért felelős oktatóhoz továbbítjuk IKSZ Informatikai Könyvtári Szövetség - kapcsolódás az Országos Könyvtári Napok és az Internet Fiesta program lebonyolításához - szakmai napokon részvétel MKE Pest Megyei Szervezete - könyvtáros szakmai napokon résztvétel Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár - kapcsolódás a Nagy Könyves Beavatá A Károli Gáspár Református Egyetem egyszerre nagy múltú (jogelőd alapítása: 1855) és fiatal egyetem (jelenlegi nevén 1993 óta működik), így ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot

A Kájoni János Megyei Könyvtárban évek óta természetes a fiatalok jelenléte, a középiskolás diákok és egyetemi hallgatók önkéntesként vagy nyári szakmai gyakorlat keretében ismerkedhetnek a könyvtári munkafolyamatokkal, vehetnek részt az intézmény mindennapi életében. Jelenleg három fiatal önkéntes segíti a könyvtár munkáját, a felnőtt kölcsönző részleg. Schrettinger, a könyvtártudomány atyja azért foglalta össze szakmai tapasztalatait, hogy a könyvtáros-jelölt tankönyvét figyelmesen átolvasva, megtanulva alkalmassá váljék a gyakorlati könyvtári munkára. Vele ellentétben a könyvtárosok képzésének 1820-ban külön munkát szentelő, abban elvi-elméleti alapvetést.

Segédkönyvtáros szakmai képzés Könyvtári Intéze

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat elektronikusan megjelentette a Minősített Jó gyakorlatok gyűjteményét. Ajánljuk óvodapedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak, és pedagógusképző intézmények hallgatói, oktatói számára A könyvtári gyakorlat teljesítését a 252/2004. sz. kormányrendelet írja elő. A tanszéki képviselők határozata értelmében a gyakorlat nemcsak könyvtárban, hanem más információszolgáltató he-lyen is eltölthető.4 A különböző kompetenciák megszerzése azért fontos, mert mára a társadalom (a használók) egyre. A szakmai törzsanyag részeként a szakmai gyakorlat könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben végzett gyakorlatokat foglal magában. Az összesen minimum 300 óra időtartamú szakmai gyakorlatok követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg, kreditértéke 15 kredit Szakmai gyakorlatok követelményei:A szakmai törzsanyag részeként a szakmai gyakorlat könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben végzett gyakorlatokat foglal magában. Az összesen minimum 300 óra időtartamú szakmai gyakorlatok követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg, kreditértéke 15. A segédkönyvtáros szakképesítéssel rendelkező könyvtári szakembert szakmai elméleti és gyakorlati ismeretei a nyilvános és a nem nyilvános könyvtári ellátásban, valamennyi könyvtártípusban alkalmassá teszik okleveles könyvtáros ellenőrzése és jóváhagyása mellett a nagyobb könyvtárak kvalifikált részfeladatainak elvégzésére, a kisebb települési és.

A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai törzsanyag részeként a szakmai gyakorlat könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben végzett gyakorlatokat foglal magában. Az összesen minimum 300 óra időtartamú szakmai gyakorlatok követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg, kreditértéke 15. 2. Könyvtári szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az 1. pontban foglalt feltételeket teljesíti, és a kultúráért felelős miniszternek a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelete szerinti akkreditált könyvtári szakértői tanfolyam jellegű szakmai. Önkéntesség Ha elmúltál 18 éves és szeretnél a könyvek világában elmerülni, jobban megismernéd a Tudásközpontot,szívesen beszélgetnél olvasókkal,vagy lennél önkéntes könyvtár(o)s, JELENTKEZZ a rendezveny@csgyk.hu e-mail címen!Minden további részletről is ugyanezen a címen lehet érdeklődni. Közösségi szolgálat A Csorba Győző Könyvtár lehetőséget.

Kötelező szakmai gyakorlat - http://ajk

 1. Önkéntesség és szakmai gyakorlat a Kájoni-könyvtárban. Évek óta természetes a fiatalok jelenléte a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban link . A középiskolás diákok és egyetemi hallgatók önkéntesként vagy nyári szakmai gyakorlat keretében ismerkedhetnek a könyvtári munkafolyamatokkal, vehetnek részt az.
 2. A Könyvtári Intézetben 2006-ban egy vitaanyag készült, amely összefoglalta a magyar viszonyokra átültetett szakmai kompetenciákat. A munkaanyag tematikus felosztása az európai (certidoc) irányelvekhez hasonlóan a könyvtárosok alapfeladatai közé tartozó munkafolyamatokhoz kapcsolja az ismereteket és kompetenciákat
 3. szakmai gyakorlat Könyvtári Figyel

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtá

Tudomány vagy gyakorlat? Korabeli könyvtárszakmai

 1. Jó gyakorlatok gyűjteménye (elektronikus kiadvány
 2. Könyvtári Figyelő: Tartalom / 2007
 3. Felvi.h
 4. Informatikus könyvtáros alapképzési sza
 5. Segédkönyvtáros képzés - OKJ Tanfolya
 6. Informatikus könyvtáros alapszak - PT
Novák Mónika – Széchenyi István Városi Könyvtár SOPRON

EMMI Ügyfélszolgálat Kulturális szakért

ELTE LIS - Blog: Szakdolgozati témaválasztás kollegiálisGazdaságinformatikus szakmai gyakorlat — a képzés

A könyvtári és információs szakemberek szakmai

Szakmai gyakorlatok és önkéntes munkák külföldön - AIESEC Magyarország

Török Judittablokep » Váci SZCBallagási album 2019 | Békéscsabai SZC Széchenyi IstvánKárolis győzelem a XXXIIIDiákbál 2019 | Békéscsabai SZC Széchenyi István Két