Home

Freonok üvegházhatás

számottevő mértékben (kb. 8% arányban) vesz részt a globális üvegházhatás létrehozásában. Az UV sugárzás spektruma három sávra tagolható, ezek megnevezése és hullámhossz tartománya: UVA (0,32-0,40 mikron), UVB (0,28-0,32 mikron) és UVC (0,10-0,28 mikron) Egyéb üvegházhatást okozó gázok: metán, dinitrogén-oxid, fluorozott szénhidrogének (HFC-k), perfluor-katbonok (PFC-k), telített freonok (CFC-k), telítetlen freonok (HCFC-k), halonok, vízgőz. Szerző által felhasznált források: http://hu.wikipedia.org/wiki/Üvegházhatású_gázok. http://hu.wikipedia.org/wiki/Üvegházhatás Üvegházhatás: a légkör a földfelszínről visszaverődő hő egy részét visszaveri, nem engedi távozni, s az felgyülemlik -> üvegház. Az üvegházhatást okozó gázok: szén-dioxid; metán; dinitrogén-oxid;freonok Az üvegházhatás folyamata Az ózon Az ózon sajátos oxigén molekula, mely a káros sugaraktól védi a Földet Az emberi tevékenység során (más szóval antropogén hatás) a természetben nem, vagy csak jelentéktelen mennyiségben előforduló vegyület került a levegőbe, amelyek tovább fokozzák az üvegházhatást. Ilyenek pl.: a fluorozott szénhidrogének, a freonok, a szén-tetraklorid freonok. Üvegházhatás A földfelszín hőkisugárzását csök-kenti. Okozói: vízgőz, metán, ózon, szén-dioxid. Fokozódása: globális felmelegedést eredmé-nyez; valószínű oka a megnövekedett CO 2-kibocsátás. NÉZZ UTÁNA! Mi kerül a levegőbe? Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő témaköröket! Készítse

freonok. Üvegházhatás A földfelszín hőkisugárzását csök-kenti. Okozói: vízgőz, metán, ózon, szén-dioxid. Fokozódása: globális felmelegedést eredmé-nyez; 2 valószínű oka a megnövekedett CO 2-kibocsátás. nézz Utána! Mi kerül a levegőbe? Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő témaköröket! Készítse A Freon a DuPont cég bejegyzett védjegye, amit különböző halogéntartalmú szénvegyületekre használ. Ezek olyan gázok, vagy cseppfolyós anyagok, amelyeket leginkább hűtőgépekben hűtőközegként, vagy spray-k hajtógázaként használnak.. A Freonok között vannak CFC-k is (Chlorofluorocarbons), - mint pl. a difluor-diklórmetán (CCl 2 F 2) -, amelyek az állandósult. Üvegházhatás Készítették: ~Kiss Virginia ~Papp Norisz. 2. Az üvegházhatás fogalma <ul><li>Az üvegházhatás a légkör hőmegtartó tulajdonsága, ami számos dologtól függ: a Nap sugárzásától, az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjától, illetve az atmoszféra sűrűségétől. </li></ul>. 3

PPT - A levegő PowerPoint Presentation, free download - ID

egészségi ártalmak, üvegházhatás: szén-dioxid: fosszilis tüzelőanyagok elégetése, üvegházhatás: metán: rizstermesztés, szarvasmarha-tenyésztés: üvegházhatás : freonok: hűtőberendezések, spray: ózonbontás, üvegházhatás: ólom: gépjárművek kipufogógázai: egészségi ártalmak: por, aeroszo A freonok az ózonpajzs károsodását okozzák. Az üvegházhatás. Az elnyelt energia hatására a talaj a levegővel szemben hőkazánként viselkedik, belőle infravörös sugarak indulnak. Ha van elnyelő közeg (szmog, köd), akkor részben elnyelődik, részben visszaverődik. Ezt üvegházhatásnak nevezzük. A szmogriad Élet a freonok után..9 3.1 Az újabb hűtőközegek............................................................................................................9 3.2 Az üvegházhatásról és a globális felmelegedésről röviden....................................................1 Először arra jöttek rá, hogy ha a freonok egy vagy több klóratomját hidrogénnel helyettesítik, légköri élettartamuk lényegesen lerövidül, s a sztratoszférába csak kis hányaduk (2-10%) jut fel. Így született meg a HCFC, magyarul telítetlen (vagy lágy) freoncsalád, amely az üvegházhatás szempontjából is kedvezőbb tulajdonságokat mutat. Újabban aggályok merültek fel a lágy freonok alkalmazásával szemben, mondván: mivel kevésbé stabil vegyületek, mint a. Üvegházhatású gázok: Az üvegházhatás kialakulásában legfontosabb szerepet játszó gázok: a szén-dioxid, a metán, a nitrogén-oxidok, a freonok és a troposzférában lévő ózon. A Föld légkör

A légkör melegedéséért felelős gázok az üvegházgázok: széndioxid, vízgőz, metán, freonok. Ha nem lenne üvegházhatás a +15 °C helyett -18 °C lenne az átlaghőmérséklet. Az elmúlt 200 évben emberi hatásra jelentősen megnőtt a légkörben az üvegházgázok, elsősorban a szén-dioxid mennyisége.. Freonok (Fluor-klór-metánok) A klórozott szénhidrogének egy vegyületcsoportját jelenti, amelyet a Du Pont cég által adott védett néven (Freonok) említ a szakirodalom. A freonok tipikus képviselői a CF2Cl2 -10. számú ábra- és a CFCl3 -11. számú ábra. A freonok kémiai és hőhatásnak ellenállnak, nem égnek és. Üvegházhatás. A fosszilis energiahordozók elégetése szén-dioxid kibocsátással jár, ennek légkörbejutása úgynevezett üvegházhatást vált ki, vagyis a hősugarak egy részét visszaveri a Föld felszínére. Ha nem lenne üvegházhatás, a Föld átlaghőmérséklete a jelenlegi 15 °C helyett -18 °C lenne A halogénezett szénhidrogének az ipari forradalom óta jelentek meg a légkörben. Hírhedt képviselőik a Föld ózonpajzsát romboló freonok és halonok (Haszpra 2004). Természetesen a felsoroltakon kívül még számos olyan gáz létezik, amelynek szerepe van az üvegházhatás kialakításában, illetve annak fokozásában Vannak még persze a szén-dioxid mellett jócskán olyan gázok, melyek az üvegházhatás fokozásával növelik a Föld légkörének átlaghőmérsékletét, azaz a globális klímaváltozásra jelentős hatással vannak. Arra is később jöttek rá, hogy a metánnak mekkora szerepe van! A globáli

Üvegházhatás Körinf

 1. üvegházhatás Szén-dioxid CO 2 fosszilis tüzel őanyagok égetése, közlekedés üvegházhatás Metán CH 4 rizstermesztés, szarvasmarha- és juhtenyésztés üvegházhatás, oxigén szabályozás Halogénezett szén-hidrogének, freonok CFC hűtőberendezések, szórópalackok ózonbontás, üvegházhatás
 2. A globális felmelegedést kiváltó tényezők, a halogénezett szén-hidrogének, freonok - útmutatás a megoldáshoz. Halogénezett szén-hidrogének, freonok - forrás: szórópalackok, hűtők, hatása a légkörre: üvegházhatás és ózonbontá
 3. Ezt követően viszont a freonok szerepe erősen megnövekedett. A közeli jövőben a szén-dioxid és a melléje felsorakozó többi, termelés során keletkező gáz üvegházhatása akár egyforma jelentőségűvé válhat
 4. Savas eső, üvegházhatás (kiselőadások: A savas eső kialakulása, Üvegházhatás, Freonok, Hajtógázas spray-s dobozok jelzéseinek tanulmányozása). Az atomenergia veszélyei. Az elektromos energia előállítása (erőművek környezeti hatásai). Az energia szállítása (távvezetékek, tájrombolás)

Mely anyagok segítik elő az üvegházhatás növekedését? Hogy kerülnek ezek az anyagok a levegőbe természetes módon, illetve emberi tevékenység hatására? Egészítsd ki a táblázatot! A freonok roncsolják az ózonmolekulákat. Mit jelent ez az üvegházhatással kapcsolatban - szén-dioxid → üvegházhatás, - szén-monoxid → mérgező, - kén-dioxid - nitrogén-oxidok - ózon → mérgező - szénhidrogének → metán: üvegházhatás, benzol: mérgező, - freonok → üvegházhatás, ózonbontás Ez az extra CO2 a légkörben az üvegházhatás által 0,8 Celsius-fokkal hevítené a bolygót. Mint pedig arról szó volt, maga a CFC is üvegházhatású gáz, és a század végére ezek az anyagok a légköri jelenlétükkel 1,7 Celsius-fokkal emelnék a bolygó hőmérsékletét A szén-dioxid-molekula szerkezetét, az üvegházhatás létrejöttének egyszerű magyarázatát kell megérteniük a gyerekeknek. Eközben megismerkednek további olyan gázokkal, melyek szintén részt vesznek az üvegházhatás alakításában. A modul a természettudományos ismeretek megszerzésére koncentrál Az üvegházhatás emberi tevékenység hatására fokozódik, és a globális felmelegedést okozza

Az üvegházhatást okozó gázok: szén-dioxid; metán; dinitrogén-oxid;freonok Az üvegházhatás folyamata Az ózon Az ózon sajátos oxigén molekula, mely a káros sugaraktól védi a Földet Üvegházhatás A CO 2 -nak az elektromágneses sugárzás infravörös tartományában van elnyelése (74.ábra), ezért a Nap által. 71 Hubai Katalin Eszter: Üvegházhatás a PET-palackban, avagy hogyan mutassuk be az üvegházhatást a tanteremben 2. ábra. (a) A CO2-emisszió emelkedésének várható üteme, (b) a CO2 légköri koncentrációja emelkedésének üteme, (c) a globális átlaghőmérséklet várható emelkedésének mértéke (forrás: Watson, Albritton, Barker A helyzetet súlyosbítja, hogy a freonok még csökkentették is a dinitrogén-oxid káros hatását. Az illinoisi egyetemen dolgozó Don Wuebbles szerint a freonok eltűnése miatt a dinitrogén-oxid 50 százalékkal hatékonyabban öli az ózont A halogénezett szénhidrogének az ipari forradalom óta jelentek meg a légkörben. Jól ismert képviselőik a Föld ózon pajzsát romboló freonok és halonok. Természetesen a felsoroltakon kívül még számos olyan gáz létezik, amelynek szerepe van az üvegházhatás kialakításában, illetve annak fokozásában A fokozott üvegházhatás létrejöttében betöltött szerepe alapján a szeny- a freonok * Függelék ese-tén a legnagyobb. Ezek az anyagok a hosszúhullámú sugárzást sokkal hatékonyab-ban abszorbeálják, mint a többi gáz, így rövid idın belül ugrásszerő felmelegedés

Üvegházhatás A szén-dioxid a Föld és atmoszférája sugárzási mérlegében jelentõs szerepet betöltõ gáz. A viszonylag rövid hullámhosszú (látható és UV) napsugárzást szinte elnyelés azaz a freonok, halonok légköri feldúsulása okozza. Kísérletileg igazolták; hogy a folyadék- és gáz-halmazállapotú klórozott. Üvegházhatás Készítették: ~Kiss Virginia ~Papp Norisz Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website - az üvegházhatás - légkör nélkül a felszín átlaghőmérséklete 35 fokkal lenne kisebb - légkör átengedi a rövidhullámú sugarakat - a felszín felől érkező hosszúhullámú sugarakat - visszaveri - elnyeli és visszasugározza - leginkább a szén-dioxid - vízgőz, metán, nitrogén-oxidok, ózon - freonok (az 1960-as évektől freonok. Ózonbontó anyagok, hajtógáznak és hűtőfolyadéknak használják UV-B sugárzás megnő, ami bőrrákot okoz. üvegházhatás. Az üvegházhatású gázok átengedik a Napból érkező nagyenergiájú (kis hullámhosszú) sugárzást, DE! Visszasugározzák a földfelszín által kibocsátott kisenergiájú (nagyobb. Az üvegházhatás önmagában hasznos jelenség, hisz nélküle az éjszakai hő kisugárzás miatt nagyon alacsony lenne a Föld felszíni hőmérséklete. A jelenlegi átlag 14 fokos hőmérséklet az üvegházhatásnak, s az üvegházgázoknak köszönhető. Az emberiség által gyártott freonok (halogénezett, vagyis klór.

I

A kemény freonok kivonása után 24 évvel a gyógyulás jelei már mutatkoznak a pajzson. 2019-ben mért adatok szerint az ózonlyuk nagysága felfedezése óta nem volt ilyen kicsi, és az ózonréteg elkezdett ismét vastagodni. A kutatók a század közepére várják a teljes gyógyulást Az üvegházhatás igen jelentős jelenség, nélküle a Föld átlaghőmérséklete becslések szerint 13 Celsius-fokkal alacsonyabb lenne. a freonok és a dinitrogén-oxid halmozódott fel. A tüzelőanyagok nagymértékű égetése miatt az elmúlt évszázadban a szén-dioxid koncentrációja közel kétszeresére emelkedett. 1.11. A. káros hajtógázok (freonok): aeroszolos flakonok, h űtőgépek → ózonréteget rombolják ↓ elvékonyodik ↓ er ősödik az UV sugárzás → tengeri algák elpusztulnak ↓ fotoszintézis mértéke csökken ↓ CO 2 feldúsul ↓ üvegházhatás er ősödése a káros ultraibolya sugarak sz űrése gyengül → bőrrák Az üvegházhatás abban áll, hogy a Nap sugarait a légkör összetevői nagyrészt beengedik a felszínre, ami hőátadással melegíti a levegőt. Viszont a 4 mikrométernél hosszabb, úgynevezett hosszúhullámú sugarak egy részét ezek az üvegházhatású gázok és a vízgőz elnyelik. azaz freonok, halonok (amelyek száma.

Az üvegházhatá

Az üvegházhatás igen jelentős jelenség, nélküle a Föld átlaghőmérséklete becslések szerint 13 Celsius-fokkal alacsonyabb lenne. Az üvegházhatású gázok közül a legjelentősebb mértékben a szén-dioxid, a metán, a freonok és a dinitrogén-oxid halmozódott fel. A tüzelőanyagok nagymértékű égetése miatt az. Az üvegházhatás alapjai: Az üvegházhatás természetes folyamat, nélküle a Föld jelenlegi formában nem lenne lakható, ám az utóbbi évtizedek gyorsuló tendenciái okoznak most problémát. Már az elnevezés is félrevezető egy kicsit, mivel nem csak passzív visszaverődési folyamatról van szó, mint az üvegház falának esetén

Halogénezett szénhidrogének - Wikipédi

Üvegházhatás A, D, F, G Savas eső Freonok: fluor- és klórtartalmú szénhidrogén-származékok, az O3 lebontására képes. A légkör szerkezete • A légkör szintjeinek felosztása: elsősorban a hőmérséklet -változás irányának ellenkezőirányúvá válása alapjá üvegházhatás egy természetes folyamat, melyért a légkörben lévő gázok felelősek, a kérdés A freonok és a kén-dioxid például az őszi kérdőív esetében is a válaszadók negyedénél került be a három legfontosabb üvegházgáz közé. Már az előző kérdőív értékelése kapcsán is utaltunk rá, hogy Ezt követően viszont a freonok szerepe erősen megnövekedett. A közeli jövőben a szén-dioxid és a melléje felsorakozó többi, termelés során keletkező gáz üvegházhatása akár egyforma jelentőségűvé válhat. Milyen veszélyek fenyegetik a Földet az üvegházhatás növekedése miatt

freonok termelésének és felhasználásának csökkentését, majd teljes betiltását irányozta elő. 1996-tól kezdve tilos ezen vegyületek használata a fejlett országokban, így Magyarországon is. A freonok mellett betiltották a szén-tetraklorid és a metil-kloroform (1,1,2-triklór-etán) használatát is Tehát az üvegházhatás lényege az, hogy a hősugárzássá alakult napsugárzást az előbb felsorolt gázok nem engedik át, hanem egy bizonyos részét elnyelik, és ezzel emelik a légkör hőmérsékletét A légkör környezeti problémái Levegő -jelentősége -szerkezete -összetétele: (élővilág szerepe, CO2, nyomgázok, aeroszolok) Problémák 1, savas esők 2, üvegházhatás fokozódása 3, ózonprobléma Fogalmak Emisszió (g/óra, t/év) EN (emissziós norma) MEK (max. emissziós cc.) Transzmisszió Imisszió IN INmax A légszennyezés forrásai 1, Természeti tevékenységből: por. Ezek közül a gázok közül a legjelentősebbek a vízgőz, a szén-dioxid, a metán, a dinitrogén-oxid, az ózon és a halogénezett szénhidrogének (freonok) (7. ábra). Ha a földi légkörnek nem lenne természetes üvegházhatása, akkor a felszín közeli léghőmérséklet 33°C-kal lenne alacsonyabb

Ezek a vegyületek viszont nem csupán az ózonréteg vékonyodását idézik elő, hanem hozzájárulnak az üvegházhatás, és ezáltal az éghajlatváltozás felerősödéséhez is. Míg 1987-ben a Földön előállított freonok mennyisége 1,8 millió tonna volt évente, a Montreali Jegyzőkönyv életbe lépése révén a gyártásuk. 2030-tól már csak történelem lesz a CFC-k és HCFC-k használata, legalábbis ezt ígéri a szeptember 12-21 között megrendezett montreali ENSZ Klímakonferencián 191 ország hozzájárulásával létrejött egyezmény. Ez tíz évvel korábbi időpontot jelent, mint azt a részvevő országok eddig vállalták. A résztvevők egyetértettek abban, hogy 2020-ra a fejlett országokban.

tető freonok használatának korlátozása, ami a nemzetközi szerződéseknek hála, már látszanak az eredménye. A CO2 kibocsátás nagyságát az 1 sz. táblázat, valamint az üvegházhatás kialakulását és a CO2 kapcsolatát a 1 sz. ábra mutatja. 1 sz Üvegházhatás: a Napból beérkezô energia a földfelszínre érve elnyelôdik, majd a felszín hômérsékletének megfelelô hullámhossztarto-mányban újra kisugárzódik. Ezt a felszín felôl a világûr felé haladó hosszabb hullámhosszú sugárzást a légkör bizonyos ré-szecskéi elnyelik, majd a felszín felé újra kisugározzák Üvegházhatás Az eddigi legnagyobb budapesti kenderültetvény gondozásáért vették a múlt hét végén előzetes letartóztatásba Farkas Péter olimpiai bajnok birkózót. A rendőrök azt sejtik, az egykori élsportoló - aki a gyanú szerint családi vállalkozásban termesztett marihuánát - csak csavar a szervezett bűnözés. Üvegházhatás: A szén-dioxid a Föld és atmoszférája sugárzási mérlegében jelentős szerepet betöltő gáz. A viszonylag rövid hullámhosszú (látható és UV) napsugárzást szinte elnyelés nélkül átengedi a felszínre, ám a felszín felmelegedéséből származó hosszú hullámú (IR) sugárzást jelentős mértékben.

Üvegházhatás Kiss Virginia; Pap Noris

Antropogén szennyezõanyagok az atmoszférába

 1. Üvegházhatás - Wikipédi . Felső légköri ózonréteg (ózonpajzs, ózonlyuk, freonok). Üvegházhatás (okozói, fokozódásának okai). A légkör szennyezései: a szmog és a savas eső Valóban egészséges az ózondús levegő? A szmog fogalma és fajtái (London típusú, Los Angeles típusú). A fordított rétegződés jelensége
 2. 7.Az üvegházhatás fokozódása szempontjából a legnagyobb jelentőségű gáz. 8. Dipólus molekulái az esővizzel könnyen kimosódnak a légkörből. 9.Első sorban az élőlények légzése során jut a légkörbe. 10.A légkör 25 km-es magasságában védi a Földet a káros ultraibolya sugárzástól
 3. Üvegházhatás A közfelfogásnak megfelelően üvegházhatást szokás emlegetni, holott az üvegházakban nincs se óceán, se jégtakaró. A Föld-légkör rendszer modellje sokkal inkább így néz ki: megtöltünk egy poharat vízzel, az jelképezi az óceánt, a fölötte maradó ujjnyi rész pedig a légkört, végül beledobunk egy.
 4. tegy 60 millió évvel ezelőtt kezdő- freonok Halonok - halonok (17) tűzoltóanyag HCFC-k 90-1800 hidrokloro-fluor- CFC-helyettesítők karbonok, lágy freonok
 5. denkinek - Dr. Nádai Magda, Czető Zsolt, Szalay-Marzsó Lászlóné, Dr. Tamás Ferenc, Baksa Nándor |..
 6. New Page 3. Az üvegházhatás, a globális felmelegedés és a szén-dioxid körforgása. Sok gondot okoz az emberi tevékenység folytán megnövekedett szén-dioxid termelés, és az emiatt fenyegető üvegházhatás, amely a klíma melegebbé válását okozhatja. Sokat foglalkoznak a szakemberek annak a meghatározásával, hogy.

Levegő jelentősége és szennyezése - Biológia érettségi

További emberi tevékenységből származó, fontosabb üvegházhatású gázok a metán, a dinitrogén-oxid és a freonok. A Föld egyszerűsített, átlagos sugárzási mérlegét jó közelítéssel mutatja az 1. ábra. Az üvegházhatás folyamata az, hogy az ilyen hatású gázok koncentrációja megnő az atmoszférában, emiatt Az üvegházhatás következtében zajló klímaváltozásról sok szó esik, a kutatók és tudósok akcióterveket dolgoznak ki annak visszafordítására. Az emberi tevékenység intenzitásának növekedésével együtt jár, hogy az ember megbontja a természet egyensúlyát. Legismertebb közülük a freonok, melyek többek között a. Hatás: mérgezőek, üvegházhatás. Természeteseredetű kibocsátás: alig van (mikroorg., CH 3 Cl) Emberi eredetű kibocsátás: oldószerek, freonok, dioxinok. Freon = CFC (spray hajtógáz, hűtőanyag): ózonbontó (a bomlásakor keletkező Cl atomok [gyökök] bontják a sztratoszférában az ózont)

Az ózonréteget károsító anyagokról Tények Könyve

Az üvegházhatás jelentőségének megértéséhez, mértékének kiszámításához egy gondolatkísérletet végzünk el, amelyet az alábbiakban foglalhatjuk össze. Tudjuk, hogy a Föld energiaegyensúlyban van, azaz a beérkező (E in) és a bolygót elhagyó (E out) sugárzás megegyezik Csakhogy később kiderült, hogy a freonok súlyos csapást mérnek a magas légkörben az ózonrétegre. Ennek következtében nagyon sok freon használata betiltásra került, vagy csak szigorú szabályok mellett használhatóak. Nagyon alacsony üvegházhatás (akár egy nagyságrenddel alacsonyabb, mint a konkurens termékeké Igaz, hogy ez ellentmond az ózonréteg pusztulására vonatkozó számos előrejelzésnek. Ami kétségbe vonja az ózonpusztítás elméletét, ahol a freonok a tettes. De vannak új problémák. Az üvegházhatás növekedése miatt a jövőben helyreállított ózonréteg vastagabb lehet, mint korábban • ezen üvegházhatás nélkül 33°C-kal alacsonyabb (-18°C) lenne a Föld átlaghőmérséklete • a légköri gázok mennyisége, aránya befolyásolja a sugárzás visszaverését, elnyelését, átalakulását • freonok • szén-monoxid •. Üvegházhatás (greenahous-effect): légkör hővisszatartó, hőtároló szerepe. Jelenség oka a légkör vízgőz- ill. CO · freonok · halonok · egyéb, szórványosan előforduló antropogén légszennyező gázok - kén-hidrogén H 2S - etilén C 2H 4 - szénhidrogének C nH

Üvegházhatás - 3D modell - Mozaik digitális oktatás és tanulá

A freonok hosszú légköri tartózkodási idejük és igen hatékony szerepük miatt az üvegházhatás fokozódásában is jelentős veszélyt jelentenek. Sugárzási egyenleg: Napból érkező rövidhullámú sugárzás 30%-a visszaverődik (25% a felhőzetről és a légkörről, 5% a felszínről), 70% pedig hosszúhullámú sugárzássá. Üvegházhatás: a légkörben lévő CO2 és egyéb anyagok következtében kialakuló hatás. a Föld hőmérsékletét 33°C-kal magasabban tartja, mint amennyinek a Naptól való távolság függvényében lennie kellene; a szélsőséges hőingadozást 150°C-kal csökkent Az úgynevezett üvegházhatás igen fontos a földi élet szempontjából, enélkül a bolygó átlaghőmérséklete csak -18 °C volna szemben a tényleges +15 °C-kal, ami 33 °C többletet jelent. Az ábra szerint a Földre beérkező és a Földet elhagyó sugárzás globálisan egyensúlyban van. A szerződés 1998-ra a freonok. Üvegházhatás . Globális felmelegedés. freonok, ózon és a metán. Ezeknek a gázoknak a magas koncentrációja üvegházszerűen működteti a Földünket. A Napból érkező energiát beengedik, de a Föld felszínéről visszaverődő energiát már nem engedik ki a világűrbe, ezáltal globális felmelegedést okozva..

Kémia 8. - Balástya Iskola - Digitális tanren

 1. t például az üvegházhatás vagy az ózonlyuk. Globális légszennyeződést okozó üvegházhatású gázok,
 2. telítetlen halogénezett szénhidrogének (freonok, halonok) és az átmenetileg ezek kiváltására bevezetett - kevésbé ózonkárosító, de ugyancsak üvegházhatású - telítetlen vegyületek (HCFC-k). E gázok főbb fajtáit a C. melléklet mutatja be. Az utóbbi években kifejlesztett teljesen ózonbarát
 3. 11. sz. ábra: nitrogén-oxidok által okozott üvegházhatás. 12. sz. ábra: A szén-dioxid mennyisége 2100-ban 13. sz. ábra: A légkör szén- dioxid koncentrációjának növekedése /Rakonczai én.76-78/ A freonok ózonbontó hatásuk mellett üvegházhatással is bírnak, bár termelésük dinamikusan visszaesett
 4. kibocsátás- üvegházhatás Freonok kibocsátása Kénszalag, szifonpatron, dezodor Csoportos kísérlet, megfigyelés, összehasonlítás 20 perc A légszennyezés indikátorai Zuzmók Zuzmótérkép, zuzmóskála Egyéni megfigyelés 10 perc Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Nemzetközi egyezmények
 5. üvegházhatás, ez pedig éghajlatváltozáshoz vezet a Földön. [4] Üvegházhatást okozó gázok: freonok hűtőberendezések, szórópalackok Ólom gépjárművek kipufogógázai Aeroszol ipar, közlekedés Ózon a talaj közeli levegőben közlekedés, ipa
 6. 3) Üvegházhatás és klímaváltozás: a Földfelszín átlaghőmérséklete folyamatosan nő 1950 (13,8C) - 1990 (14,2C) - 2000 (14,6C) a szán‐dioxid kibocsájtás növekedésének a hatására. A 80‐as években jelentkezett a probléma, attól kezdve évről‐évre érezhető a növekedő tendencia

KIR - Légszennyező anyagok és hatásaik Dunaújváros MJ

 1. Üvegházhatás(5 pont) Mely anyagok segítik elő az üvegházhatás növekedését? Hogyan kerülnek ezek az anyagok a levegőbe freonok ----- hűtőszekrények folyadéka Kölcsönhatás (5 pont) Milyen populációk közötti kölcsönhatás jellemző az alábbi fajokra?(6 pont) fagyöngy és nyárfa élősködés.
 2. mennyiségben jut a légkörbe, és a becslések szerint a növekmény üvegházhatás 5060%-áért tehető felelőssé. További emberi tevékenységből származó, fontosabb üvegházhatású gázok a metán, a dinitrogén-oxid és a freonok (Krecz, 1999)
 3. veszélyeztetik. Az ózonlyuk és az üvegházhatás ember által okozott környezeti károk, melyeknek a kialakulásához nagymértékben hozzájárultak a klór-, fluortartalmú szénhidrogének, az ún. CFC gázok (chlorofluorocafbons, CFCs), ismertebb nevükön freonok. A különböző halogénezett szénhidrogéneket - elsősorban.
 4. A Freonok csúnyán néznek a tudósokra, és kinyújtják a nyelvüket. A tudósok elhagyják a színt.) Freon 1: Hé, nem mi vagyunk a felmelegedés legnagyobb okozói. A másik nagy szennyezővel is kellene beszélnetek. Üvegházhatás: a hő benntartása a földi atmoszférában. Ezt például a szén-dioxid és más gázok okozzák
 5. Üvegházhatás • Üvegházhatású gázok: szén-dioxid, metán, nitrogén-oxidok, CFC-k • Ha nem lennének ezek a gázok, akkor lehűlne a Föld, nagy mennyiségben viszont felmelegedést okoz => sarki jégtakaró olvadása, Velence vízborítás miatt eltűnne • Szén-dioxid növekedésének oka: fosszilis tüzelőanya
 6. (a freonok), amelyek amellett, hogy intenzíven abszorbeálják az infravörös sugárzást, előidézői a sztratoszferikus ózonritkulás veszélyes folyamatának. rel járulva hozzá az üvegházhatás fokozásához. Az éghajlat kényszerített változékonysága -.
 7. 2016-ban a nemzetközi egyezmény támogatói aláírták az úgynevezett kigali módosítást, amelynek célja - az ózonrétegre káros CFC-k (telített freonok) és HCFC-k (telítetlen freonok) helyett bevezetett - fluorozott szénhidrogének felhasználásának és termelésének csökkentése a világon

1. ÜVEGHÁZHATÁS Ez természetes folyamat! igazi üvegház! átlaghőm: -18ºC helyett +15ºC Természetes üvegházhatású gázok: CO2, CH4, NOx (N2O), O3 Az átlaghőmérséklet alakulása 1860-tól az Északi- és a Déli-félgömbön, valamint globálisan HIPOTÉZIS + TÉNYEK antropogén hatásra erősödhet a folyama Az üvegházhatás mértékét pedig úgy számítjuk ki, hogy képezzük két véletlenszerűen ingadozó mennyiség különbségét. Az eredmény - a valószínűség számítás szabályai szerint - megint csak egy véletlenszerűen és megjósolhatatlanul ingadozó mennyiség lesz. (ÜHG-k, pl. metán, dinitrogén-oxid, freonok. Az elmúlt évszázad legmelegebb évtizede az 1990-es volt, melyet mértékben a 21. század első évtizede azonnal felülmúlt. Úgy tűnik, a korábban kezdődött melegedési tendencia nem állt meg napjainkra sem, rekordot döntöttünk mind a 2014-es, mind a 2015-ös években

Anyagismeret Sulinet Tudásbázi

Okok Fő ok: A freonok - klórozott, flórozott szénhidrogének (CFC)kibocsátása. Színtelen, szagtalan gáz: Hűtőfolyadékok, hűtőgép, klímaberendezések, szórópalackok hajtógázai. A freonok 15-20 év alatt jutnak fel a sztratoszférába, ott az erős UV-sugárzás hatására klór/flór leválik a freonról és reakcióba lép. 1. Esszékérdések. Mit jelent a globális probléma kifejezés a környezetvédelemben? Ismertess példákat és különböztesd meg két-három tényezőben a lokális probléma fogalomtól

Amennyiben átkeverednének, a hőt azonnal elszállítanák, és nem keletkezne üvegházhatás. Magyarul, ha a gazda nyitva hagyja éjszakára az üvegház ajtajait, akkor lőttek az üvegház alatti termesztésnek. A rendszerlogika azonban képes megmutatni, hogy üvegházhatás mégis van savas ülepedés, freonok, vízháztartás, állandó vízállapotú- és változó vízállapotú növények. Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek megbeszélése. 74.. A faj és diverzitáspusztulás. esőerdőpusztulás, invazív fajok,.

Agrometeorológiai és klimatológiai alapismeretek Digital

Az üvegházhatás fokozódása azonban azt eredményezte, hogy az utóbbi száz évben a Föld átlaghőmérséklete 0,6 °C-ot emelkedett. Ennek következményei a világtenger szintjének 20-40 cm-es emelkedése, ami a sarki jégsapkák olvadásából adódik, a gyakoribb aszály, az árvizek. Az emberiség által gyártott freonok. Szén-monoxid, szén-dioxid, szárazjég, szénsav, karbonátok, üvegházhatás. Feladatok a munkafüzetből. Összefoglalás - kérdések, feladatok Nemfémes elemek és vegyületeik. A szén szerves vegyületei Rövid ismétlé Üvegházhatás: A légkörben elõforduló néhány gáz elnyeli a hosszúhullámú kisugárzás jó részét és ezzel üvegházhatást idéz elõ. Légkör nélkül a föld felszíne sugárzási egyensúlyban lenne, s hõmérséklete 255 K körül alakulna (-18 *C), holott a földfelszín globális hõmérséklete 288 K (+15 *C), vagyis az. Freonok, még 50-100 évig jelen lesznek; Szilárd lebegő szennyeződések. Por: mikroszkopikus méretű szemcsék, 1-500µm. Természetes és emberi tevékenység hatására kerülnek a légkörbe; Felületükön káros anyagok kötődhetnek meg (benzin-égéstermékek, kátrány, aromás vegyületek) Rákkeltő hatá Klíma és energia Tények, mítoszok, kételyek és kilátások Dr. Gács Iván 2013. februá

Kereskedelmi és marketing modulok Sulinet Tudásbázi