Home

Református hálaadó ima

A hálaadó ima olyan imádság, amely során megköszönjük konkrétan Istennek azokat a tetteket, amit az emberekért és els ősorban az imádkozóért tett. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadí tottál. (Zsolt 118,21) Dics őít ő ima: Hasonlóan a hálaadó imádsághoz ez az imádság is egyfajta köszönetmondás Hálaadó ima 2017.03.01. / in TeSó újságból / by Sipos József Cél: Meg tanulni hálásnak lenni Istennek mindenért, amink csak van, és ami csak ér minket

Hálaadó ima - Kárpátaljai Református Ifjúsági

Hálaadó ima Uram, Istenem! Minden jótettedért, amit egész életemben bőkezűen kaptam tőled, hálát adok neked. Hálát adok azért, hogy életre szólítottál. Hálát adok azért, hogy képmásodra teremtettél. Hálát adok azért, hogy a keresztségben gyermekeddé fogadtál, és a szent hitben a mai napig megtartottál Irgalmas Isten, Krisztus által! Mindenható Teremtőnk! Szentlelkeddel érkeztünk esztendőnk végére, hogy máris elkezdjük az újat! Félelmünk és tehetetlenségünk megszégyenítettek bennünket, olyannyira, hogy még testvéreink előtt sem tudtuk elrejteni sérült érzéseinket. Pedig, nekünk jó példát kellett volna adnunk és.

Ima Szent Antalhoz Szent Antal, hű pártfogója mindazoknak, akik téged szeretnek és tisztelnek, te tudod, hogy szeretlek és pártfogásodba nagy bizalmat helyezek. Mivel nagy gyarlóságom mellett az élet sok veszélyen szerencsésen átvergődni alig remélhetek: tehozzád fordulok, és kérem segítségedet HÁLA ÉS ÁLDÁS. Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért. Drága Jézus, köszönöm, hogy a Tiéd lehetek, hogy a gyermekednek tudhatom magam, hogy hitem, reménységem van, s tudom, hogy egyszer színről - színre megláthatlak Téged Hálát ad Isten jóságáért; Nagy Éva az Üdvösség Hirdetői Egyház vezetője, az FCF szolgálójaweb; udvosseghirdetoi.shp.h

A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa átlagosan 10 százalékos nyugdíjemelésről döntött. Gyűjtést indít a református egyház a pénteki jégvihar károsultjainak. A Pusztító jégvihar csapott le több Baranya megyei településre péntek délután. Több száz lakóház, valamint templomok, parókiák is. Ima a munka megkezdése előtt: 19: Ima a munka befejezése után: 19: Ima tanulás előtt: 19: Bűnbánó imádság: 49: Hálaadó imádság: 49: Imádság Hóseás 7: 1-6. alapján: 50: Imádságok az 1597. évi debreceni református imádságoskönyvből: 75: Kicsiny gyermekek naponkénti - reggeli és esti - könyörgésének rövid

Hála És Áldás: Hála Imá

  1. 3. Közös hálaadó imádság Mindenki írjon egy kis lapra egy egy mondatos imát, amelyben megköszön valamit a mai napra vonatkozóan. Az imákat körben állva, egymás után mondják el, s együtt mondjunk Áment. A kis lapot beletehetik a háladobozba. 4. Énekjavaslat: Áldd, lelkem, Istened(TK-1. ének), Hála(TK 5
  2. Hálaadó istentisztelettel ünnepelték a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium új, gimnáziumi épületszárnyának átadását október 17-..
  3. RIPORT a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségről 2015. HÁLAADÁS a templomtető felújításáért 2020.február. HÁLAADÁS a megépült Filadelfia Gyülekezeti Missziós Központunkért 2018. HÁLAADÁS a 90 éves templomunkért 2018.12.02. HÁLAADÁS a parókia nagytermének felújításáért 2015. 07.09
  4. den ajándékáért,az életünkért. Április 8: Jak. 2, 12-13 - Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek,
  5. Hálaadó istentiszteletet tartottak a nagyszékelyi református templomban július 11-én, melyet a templom, a parókia és a gyülekezeti ház felújításáért szervezte. Az istentiszteleten Rácz József, a Tolnai Református Egyházmegye esperese hirdetett igét és a tárnoki Gaudium kórus működött közre, majd a nagyszékelyi lakosokat szeretetvendégségre vártak a gyülekezeti.
  6. den emberért a földön: örvendezőkért és bánkódókért, egészségesekért és betegekért, hívőkért és hitetlenekért, bará
  7. Megjelent a Teremts bennünk csendet! imagyűjtemény. 2021. február 5. A válogatásban református, katolikus és evangélikus imák hallhatóak neves színművészek előadásában. A hiánypótló gyűjtemény elérhető CD-n és az interneten is. A kezdeményezés egyedülálló, a válogatásánál és a lektorálásánál a.

00:15 - 00:40 - Hálaadó énekek éneklése 00:40 - Szünet (tea, kávé, stb.) 01:00 - Hitünkről szóló vallástétel egyéni és közösségi formában (Javaslat: Ha van megbízott személy erre a feladatra, akkor a H. Káté ide vonatkozó részeiből lehet felolvasni, illetve egy 10-15 perces gondolatébresztő előadásban. Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet Széchenyi út 48.a Beregszász, 90202, Ukrajna Tel.: +38 (0-241) 42-6-09 Mob.: +38-098-21-00-372, +38-095-21-47-728 E-mail: kriszpont@gmail.co Hálaadó istentisztelet a Jánki gyülekezetben; Ifjúsági Nap Jánkmajtison Fényességes mennybéli nagy Isten. Protestáns könyvek egy udvarban. Ima adás előtt és a stadionban. Így táncolnak a Jerusalema-kihívásra a bodaszőlői fiatalok Itt olvashatják a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének és.

Imádság Újév napjára LXIV. évfolyam 4. szám / Vigasztaljátok népemet Újra eltelt egy év, Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy még tartott a kegyelmi idő, és nem ijeszt az sem, hogy ezzel az elszámolás ideje is közeleg: hiszen a Te irgalmadban vigaszra találunk 10. Imádság, Úri ima 11. Hirdetések 12. Záró ének: 241: 1.-4 a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján - továbbra is szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Október 18-án a 10 órakor kezdődő ünnepi hálaadó istentiszteleten a Gyülekezet először hallhatja az. Hálaadó ünnepi istentiszteletre hívogattak Dadon a református templom harangjai 2019. március 3-án délelőtt. Zsúfolásig megtelt a bensőséges hangulatot árasztó, felújított templombelső, ahol elsőnek Kovács Tamás helyi lelkipásztor köszöntötte a vendégeket, valamint a gyülekezet tagjait Tiszántúli Református Egyházkerület Gyújtsd meg szövétnekét, áldott szent Igédnek... Keresés Hálaadó imádság (kivetítve): Úri ima (kivetítve): Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi. 2 Kőbányai Református Egyházi Élet ban hangzik Ige és hálaadó ima a legnagyobb Ajándékért. Mert egyre kevesebb gyerek állja körül minálunk a kará-csonyfát, s egyre kevesebb gyermektelen házaspár kéri a nagy áldást, a gyermeket, a nagy Áldótól, Akinek a.

Azt is mondhatjuk, hogy az ima Istenre való hallgatás és beszélgetés Istennel. Az imádságot a hit lélegzetvételének is nevezik; ahogy a lélegzés életszükséglet, úgy van szüksége a hívő életnek az imádkozásra. Megkülönböztetünk kérő imádságot, hálaadó imádságot és közbenjáró imádságot A református egyházban csak Jézus életének jelentős eseményeit: karácsony, virágvasárnap, nagypéntek, húsvét, áldozócsütörtök és pünkösd napját ünnepelték megkülönböztetett szertartással. ahol a lelkész hálaadó ima kíséretében megköszönte az anya és a gyermek életét, közösen imádkoztak, majd áldás. Bibliai mottóként e vers fölé azt írhatta volna, hogy Az Isennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért (2 Kor 9,15) A vers elragadtatott hangú hálaadó ima, mely a lélek legmélyéről fakad fel. Isten nevét mondja ki újra és újra ízlelgetve e név jó ízét, melyben az isteni jóság és szeretet ölt testet

Bűnbánó ima az 51. zsoltárral. Az ünnepi istentisztelet után a gyülekezet tagja szeretetvendégségen vettek részt, amit jóízűen együtt fogyasztottak el. Hálát adtak Isten gondoskodó szeretetéért, és hogy a Szentlélek ígérete az övék is. Szeretetvendégség előtt hálaadó ima - Miatyánk, úrvacsorai ima, szereztetési ige, kiközösítés és úrvacsorai oktatás (sza-badon), úrvacsora kiosztása, ehhez a 138. zsoltárt énekelték, hálaadó ima, Canticum Simeonis, ároni áldás. Ez a rend igen ér-tékes liturgiai örökség Kálvintól! 3. A gen fi istentisztelet bels ő logikájá

Református alap imá

Hálaadó istentisztelet és palást ajándékozás a Debrecen-Füredi úti református templomban 2019-10-22 by Csabina Sandor · Published 2019-10-22 · Last modified 2019-11-0 HÁLAADÓ IMA. 215 és ha e keveset megnyerném is, azok immár meg vannak szám- lálva, és csak azt mondhatom Izsákkal: íme megvénhedtem és nem tudom az én halálomnak napját. De akármi legyen szent tetszésed, azon édes atyai gondviselésedre bízom megamat Igehirdetés címe Sorozat címe Igehirdető Dátum Gyülekezet Textus Igehirdetés jellege Link; Vakságból látásra: Németh Péter: 2011-09-11: Balatonkenes Takaró András református esperes hálaadó imádsággal, igeolvasással, majd ismét imádsággal nyitotta meg az emlékező ünnepet, ezt követően Győri Péter Benjámin evangélikus esperes tartotta meg igehirdetését. A 133. zsoltárt: a zarándokok, avagy grádicsok énekét olvasta fel

Ima gyülekezeteinkért 2021. Imalánc (Ima gyülekezeteinkért) beosztása 2020. Ima gyülekezeteinkért 2020. Ima a gyülekezeteinkért 2019. Ima a gyülekezeteinkért 2018. Tisztségviselők. A presbiterségről - P. Tóth Zoltán előadása. Gazdasági törvény változásai Pásztor Edina előadása. Tisztújítás 2017 Dr. P. Tóth. Reformáció 500 - Dunakeszi imakönyv. A reformáció 500. éfvordulójára többek között egy imádságos könyvvel készülünk, amelynek közös megírásához szeretettel kérjük és várjuk testvéreinket. Az év minden vasárnapjára születne egy ima, amely a dunakeszi református lét egy-egy szituációjából nőne ki Hálaadó ima a kiszabadult thai gyerekekért. Több mint két hétig voltak a thaiföldi barlang foglyai azok a fiatal focisták, akik edzőjükkel egy kirándulás alkalmával tévedtek a veszélyes helyre. Az özönvíz miatt hosszú napokig búvárok és számos szakember dolgozott azért, hogy kiszabadítsák a fiatalokat, amely végül. Az imahét 8 alkalmán - 2013. január 20-tól 27-ig - a hívek a felekezetek különböző templomaiban imádkoztak. A hagyomány szerint szerdán a Szent Anna-székesegyház adott otthont az összejövetelnek, ahol Bölcskei Gusztáv református püspök, vasárnap az imahét zárónapján pedig Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök hirdette az igét a református nagytemplomban Orbán Viktor beszéde a felújított református templom hálaadó istentiszteletén. Írta: Felvidék.Ma - 2013.11.19. Megosztás a Facebook-on. Ritka és igen megtisztelő alkalom az Isten házában megszólalni, hát még ha határokon átkelve saját közösségéhez érkezhet az ember. Ezért is különös ajándék, hogy Magyarország.

Külön csoportot alkotnak a református imák a többi közé iktatva (Kálvin János, Cseri Kálmán, Hajdú Zoltán Levente, és közel 20 ima szerző megjelölése nélkül). Majd az evangélikus imák (Luther Márton, S. Kierkegaard, Urbán Ernő, és közel 15 ima szerző megjelölése nélkül) 1Pt 5:7 alázat beszédünk Biblia bizalom Istenben boldogság béke békesség bünbánat csend csoda elhivatás engedelmesség erő evangélizációra felebaráti szeretet feltámadás Fil. 4:13 Gecsemáné gyermeki lelkület gyermeknevelés gyermekség gyermekvers halál hit hála idő igehirdetőnek szavalásra ima imádkozás imádság. Református Diákmozgalom Köszöntés, program ismertetés Körkapcsolás szünet Mi az ima? DICSÖÍTÓ ima és dicsóító éneklés szünet Vacsora + felolvasás szünet KÉRÓ ima KÖZBENJÁRÓ ima a Kárpát-medencében szünet BÚNVALLÓ ima - egyéni csendesség Úrvacsorás liturgia sok énekkel HÁLAADÓ ima szüne Dolhai Lajos - Csúcs és forrás Az Eucharisztikus imák jelentősége 34. vasárnap Az Eucharisztikus ima (kánon) a szentmise csúcspontja, amely a.. Az igehirdetés után a hálaadó könyörgést Gera-Csontos Hajnalka kalocsai református lelkész végezte, majd az Úr imájának elmondása után a lelkészek megáldották a jelenlévőket. Záróbeszédében Bábel Balázs érsek megemlékezett az üldözött keresztényekről, majd arra hívott mindenkit, hogy a keresztények egyesült.

Hálaadó ünnepség keretében szólalt meg a mezőpaniti új nagyharang december 13-án. A régi, 194 éves és 240 kilogrammos kiszolgált harang még júliusban megrepedt, ezért a református gyülekezet tagjainak adományaiból Székelyudvarhelyen, Lázár Imre öntődéjében megszületett az új, 450 kilos nagyharang A Dunamelléki Református Egyházkerület elnökségének közleménye. 2021. május 20., csütörtök Hordozni az erőtlenek terhét Életművének, diakóniai szemléletének, hűséges és önfeláldozó munkájának elismeréseként dr. Mikos Borbála, a Bethesda Kórház orvosigazgatója kapta az i... 2021. május 20., csütörtö

Ima a Szeretet forrásához - Palánki Ferenc megyéspüspök

Ima saját szavakkal. Szabad ima: sokkal nagyobb szabadságod van szíved szerint, aktuális érzelmeid szerint szólj Istenhez. De veszélye, hogy gyorsan lerendezed. Ugyanúgy elő kell készíteni, mint a kötött imát! Időt kell rászánni! Határozd el ugyanúgy az imára szánt idődet, és ezt tartsd be A Miskolc-avasi református templomban tartott tanévzáró ünnepi istentiszteleten adtak hálát a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon teljes közösségében nemcsak a 2017/2018. tanévért, hanem a jól haladó nagyszabású beruházásért is, amelynek keretei között Európai Uniós pályázatból és Magyarország Kormányának támogatásával uszoda és tornacsarnok.

Hálaadó ima a három ifjú nevében, Blogbejegyzés. További ötletek: arcjáték. 8. hét. október 18-22. 8. óra. ÜNNEP: OKTÓBER 23. 8. Dániel az oroszlánok vermében A református istentisztelet főbb részeinek megismertetetése és arra való rámutatás, hogy az istentisztelet az Istennel való találkozás alkalma. Affektív prefáció, hálaadó ima segíti. Ma erről elmélkedjünk. A hálaadó imát megelőző felkiáltások már a II. sz. végén ismertek voltak. Jeruzsálemi szent Cirill (+386) az «Emeljük föl szívünket» felkiáltásról így ír: ³Istenre kellene ugyan minden időben gondolnunk, d Steinbach József dunántúli református püspök, a MEÖT elnöke Fotó: Lambert Attila / Magyar Kurír. Isten szeretettel és irgalommal koronáz meg bennünket, ebből táplálkozva gyümölcsünk lehet az önmegtagadás, amely nem önmegvalósítás és nem is önfeladás - hangsúlyozta Steinbach József. - A második gyümölcs. Hálaadó istentisztelet lesz Steinbach József igehirdetésével március 12-én, szombaton 15 órakor Ászáron, a református templomban. A Gryllus testvérek adnak koncertet a Reformáció 500 elnevezésű rendezvénysorozat részeként március 16-án, azaz ma este Budapesten, a Pozsonyi úti református templomban Hálaadó Istentisztelet. Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom élő adásban volt. Május 16. · De én bemehetek házadba, mert Te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek Téged Zoltárok 5,8 Szotyori Református Egyházközség. 580 követő · Vallási szervezet

Ökumenikus alkalom a református templomban 17 órától a református egyházközség vezetésével arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon (Jn 15,16b) Az imahét alkalmai a református templomban lesznek megtartva az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett Az istentisztelet, bár református rendben történik, nem csak református vallású embereket vár, hanem mindazokat, akik magyar nyelven szeretnének Isten igéjéből bátorítást kapni, ezért az alkalmakon több felekezet tagjai is megjelennek. Így történt ez szeptember 22. délutánján is, amikor magyar családok érkeztek az istentisztelet helyszínére és a kezdésig.

A hálaadó ima a legszebb ima - frissujsag

Hálaadó úrvacsorás istentisztelet Nemesradnóton. 2020. szeptember 02., szerda. A templomtető födémjének cseréje alkalmából hálaadó istentiszteletet tartottak 2020. augusztus 30-án Nemesradnóton. A 64 200 eurós beruházást a Bethlen Gábor Alapkezelő és a Teleki László Alapítvány támogatta, de a hívek is hozzájárultak. A református félóra július 7-i ajánlója; Ima adás előtt és a stadionban; Új szívet adj; SzabadON; A református félóra június 30-i ajánlója; Két év után ülésezett újra az Erdélyi Református Egyházkerület közgyűlése; Ökumenikus hálaadó istentisztelet; Áldd, lelkem, Istene Karácsonyi istentiszteletek Karácsonyi istentiszteletek. December 22. Advent 4. vasárnap, 10 órakor istentisztelet, 11 órakor istentisztelet és gyerekkarácsony. 18 órakor istentisztelet a TRIP rendezvényhajó Vezényel: Kalocsay Ferenc Orgonán közreműködik: Kalocsay Márta: H.L. Hassler: Ünnepre jöttünk (1952. Fót, ref templom) M. Praetorius: Pásztorok, kit.

Gyulai Hírlap - Hegedűs István 20 éves szolgálatáértÉrmelléki Református Egyházmegye: Konfirmáció SzalacsonA rózsa című vers, reményik sándor

43. ének - Hálaadó ima Keresztény éne

1. Május 18-án a Magyar Református Egység tízéves évfordulóját ünnepeljük Debrecenben. A nap folyamán különböző programokon keresztül ismerhetjük meg Református Egyházunk szolgálatát. Az ünnepnap középpontjában a 15 órakor kezdődő úrvacsorás hálaadó istentisztelet áll, mely a főtéren lesz. 2 Református énekek hangverseny XVII. 2018. Jun 21., szerző: Adminisztrátor. 2018. július 7-én tartjuk a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében a soron következő Református énekek hangversenyt A Budapest-Északi Református Egyházmegye közegyházi választást előkészítő lelkészértekezletének közleménye. 2020. szeptember 09., szerda A megújulás jelképe Teljes külső és belső felújításon esett át a 120 éves tápiószelei református templom. Ahogy a szeptember 6-i hálaadó istentiszteleten elhangzott, az é. Budapest-Óbudai Református Egyházközség, Budapest. 193 ember kedveli · 6 ember beszél erről · 131 ember járt már itt. A Reformáció magyarországi elterjedése idején alakult, s azóta folyamatosan élő,.. REFORMÁTUS LELKÉSZEK LAPJA — Előadta a hunyadi ref. egyházmegye május 23-án Lupényban tartott lelkészkon­ ferenciáján Horváth Jenő anínoszai lelkész. A testvériség gondolatát az Ur Jézus adta a világnak, nemcsak tanításában (Mt. 5 : 44—48), példaadásában (a sza

Déli harangszó a Kétágúban - Zsoltár ima. 96 Zsoltár Az Úr az egész föld királya (vö. 1Krón 16,23-33) Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap!.. (A fotó 2017-ben készült Lőrinc atya 75. születésnapján) Orosz Lőrinc kiérdemesült plébános hálaadó szentmisét mutat be 2021. május 15-én, szombaton este 6 órától a debreceni Szent Anna-székesegyházban abból az alkalomból, hogy 30 évvel ezelőtt, 1991-ben nevezték ki a debreceni Szent Anna-templom, 1993-tól székesegyház plébánosává A Gödöllői Baptista Gyülekezet meghívott új lelkipásztorának, Lőrik Leventének ünnepi beiktató istentiszteletére 2015. szeptember 20-án 16 órai kezdettel a Gödöllői Baptista Imaházban (Gödöllő, Kornya Mihály utca 2.) kerül sor.. Az igehirdetés és a beiktatás szolgálatát Meláth Attila, a Budapesti Baptista Egyházkerület elnöke, váci lelkipásztor végzi

Ima: Hálaadás - SZOLGÁLÓ hittan - katolikus lelkiségi honla

2021. június 23-án a Torockó téri református templomban tartottunk hálaadó istentiszteletet, ballagást és tanévzáró ünnepélyt végzett diákjaink számára. Az igehirdetést főtiszteletű Dr. Bogárdi Szabó István a Prédikátor könyve 6. rész 4. verse alapján tartotta Hálaadó ünnep- Reformáció Egy református lelkész beszámolt arról, hogy az Az ima bennünket emel fel Őhozzá. Amíg Jézus a földön járt, imádkozni tanította tanítványait. Arra tanította őket, hogy vigyék Isten elé mindennapi szükségleteiket. Az az ígérete, hog - református és evangélikus - egyházi írói, 4). - imádság, Medgyesi Pál, szövegkiadás OTROKOCSI FÓRIS Ferenc, Kereszt alatt nyögő Magyar Izraelnek hálaadó és könyörgő imádsági: Kolozsvárat, 1682, kiad., szerk. INCZE Gábor, Nyomorúság oskolája című ima- és énekeskönyv IMA. Köszönetet mondunk . és hálát adunk, mert Isten gondoskodik rólunk, a kedvenc édességedet! Színezd ki a rajzot! A lap aljára írj egy hálaadó imádságot . a saját szavaiddal! A kész lapot fotózd le és küldd el . a Hittanoktatódnak! A digitális hittanóra végén így imádkozz! Sarkad-Újteleki Református.

A Belvárosi Református Egyházközséghez tartozó györgyfalvi negyedi reformátusok május 17-én hálaadó istentisztelet keretében köszönték meg Istennek és a támogatóknak, hogy befejeződött az imaház építése, az alkalmon Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szolgált Többszörösen jubileumi hálaadó esztendőnkben a Magyar Református Presbiteri Szövetség missziói programjában két fontos cél szerepelt: Az jövőjének épülése a világ jelenlegi állapotában ima-támogatásra szorul, mert tudjuk, hogy az imádság közösségteremtő, közösséghordozó Az ünnepi istentiszteleteket a Kassai református istentisztelet címszó alatt a YouTube videómegosztó csatornáján követhetjük a következő időpontokban: Kassai Reformátusok Ima után vegyük magunkhoz a kenyeret. Hasonlóan tegyünk a borvétel esetében is. Ezt követően mondjuk együtt a hálaadó imádságot és az. Esti ima (Hálaadás) E. - Befejeztük a napot, és hozzád jövünk, Urunk, hogy áldásodat kérjük. M. - Áldj meg minket Urunk! E. - Mert jóságos, megértő és gyengéd tekintettel nézel a bűnösökre. M. - Hála neked, Urunk! E. - Mert nagy a te irgalmad, és megszánod a bűnösöket, akik hozzád fordulnak. M. - Hála neked, Urunk Református Egyházközség HÍRLEVELE 2013. böjtel hava Az éjjel 11 órai hálaadó isten- Sajnos külföldi utam miatt nem tudtam részt venni az idei ökumenikus ima-hét budafoki alkalmain (január 24-27), de többek szerint előre léptek a szer-vezők

Hálaadó istentiszteletet tartanak a műemlék templom felújítása alkalmából Steinbach József igehirdetésével szeptember 10-én, szombaton 10 órakor a lábatlani református templomban. Jézus Krisztus tulajdona vagyok címmel tartanak evangélizációs estéket szeptember 8. és 10. között esténként 18 órakor Sajóecsegen, a. 7. Az eskü elmondása és ahhoz kapcsolódó rövid pásztori intelem után kerül sor a hálaadó és könyörgő imádságra, melyet a Miatyánk közös elmondása zár le. 8 save Save Református házassági eskü For Later. 0 0 upvotes, Mark this document as useful 0 0 downvotes, Mark this document as not useful Embed. Share Hálaadó Istentisztelet Abaújdevecserben Ünnepi istentisztelet keretében adtak hálát a mindenható Istennek október 16-án, szombaton az abaújdevecseri reformátusok Baksy Mária lelkész.. 2. December 24-én, Szenteste napján, hogy biztosítani tudjuk az ünnepen istentiszteleten résztvevők biztonságát, délelőtt 9.30.-tól az Északi templomban, 11.00.-kor az Újtelepen 16.00.-kor az Északin is tartunk alkalmakat, melyen ugyanaz az igehirdetés hangzik el, mint a 17.00.-kor az Újtelepen, és 18.00.-kor az Északin

imádságok Szatmári Református Egyházmegye Honlapj

Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. Mt 11,28-30. Elmélkedés: A mai evangéliumi részben Jézus magához hívja a megfáradtakat, hogy felüdítse őket. Azt javasolja, hogy az ő alázatából, szelídségéből és nyugalmából merítsenek erőt a megújuláshoz. Ezek a tulajdonságok könnyen elsajátíthatóak. Azért. REFORMÁTUS LELKÉSZ SZOLGÁLATA 1848-49-BEN ugyanakkor megindokolta a hálaadó istentisztelet célját: tartották meg a kormány által az ország minden felekezetének megrendelt ima elmondása és bőjt mellett, a muszka invázió ellen az országos ünnepet []. S rájuk nem tett valami jó benyomást az a megrendelt országos. Hármas hálaadó istentiszteletre került sor 2014 július 13.-án vasárnap a gyülekezetben, amikor az évente megszervezésre kerülő ifj.. Újabb mérföldkőhöz érkezett az új református templom építése városunkban. Az ünnepek előtt felhelyezték a templom harangját - tudtuk meg a Mezőkövesdi Református Egyházközség facebook oldaláról. Hálaadó szentmise a 20 éves Karitászért (videóval) a tó partján ESTI IMA a város családjaiért

Szolnoki Református Egyházközség. Boldogság és bűnbocsánat. Textus: Zsolt 32. Prófétai imádság. Mennyei édes Atyánk! Köszönjük Neked, hogy az elmúlt héten is tapasztalhattuk gondviselő szeretetedet. Köszönjük, hogy ma sem feledkeztél meg rólunk, és bizton számíthatunk a Te számunkra elkészített üzenetedre. hÁlaadÓ ima a kiszabadult thai gyerekekÉrt 2018. július 11. szerda öbb mint két hétig voltak a thaiföldi barlang foglyai azok a fiatal focisták, akik edzőjükkel egy kirándulás alkalmával tévedtek a veszélyes helyre Az hálaadó püspöki ezüstmisén részt vett Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolita, Fekete Károly református püspök, a testvéregyházak más meghívott papjai, egyházmegyés lelkipásztoraink, az egyházmegye intézményeinek vezetői, diákjai, hívei. II Ugyanaznap éjjeli 12 órakor a városban levő összes harangok hálaadó ima felhívásra és az ezredév eltemetésére meg-huzatnak. / 3. május hó 10-én reggel a templomok, lakóházak az örömünnep megtartása napján nemzeti zászlókkal ellátatnak és mmden felekezeti templomban hálaadó isteni tiszteletek tartatnak