Home

Képzőművészeti alkotás biblia

A Biblia a magyar képzőművészetben 1. A keresztény művészet irodalmi hajtásai közvetlenül a Bibliából nőnek ki (Pál apostol himnuszai mint új zsoltárok), zenéje, az őskereszténység korától énekelt mizmor, psalmus szintén onnan ered, a képzőművészetnek, ha vannak is bibliai gyökerei (elsősorban az ószövetségi díszítőművészetben, a templomi kul­tusz­ban.

Caravaggio: Lázár feltámasztása 1608-1609 olajfestmény Rembrandt: A Szent család és az angyal Rembrandt: A tékozló fiú hazaérkezése 1668 olajfestmény Caravaggio: Bűnbánó Magdolna 1597 olajfestmény Utolsó vacsora Caravaggio: Dávid Góliát fejével 1609-1610 olajfestmény Leonardo d Az album használható az általános és középiskolai tanárok számára a Biblia iskolai oktatásában, a hittanórákon, valamint a családoknak és a gyermekeknek is érdekfeszítő olvasmány. 60 kiemelkedő képzőművészeti alkotás (többek között Leonardo, Michelangelo, Rembrandt, Dürer és M. S. mester művei) és számos. Bibliai témákat feldolgozó irodalmi és művészeti alkotások A Biblia a művészetekbe . 60 kiemelkedő képzőművészeti alkotás (többek között Leonardo, Michelangelo, Rembrandt, Dürer és M. S. mester művei) és számos irodalmi szemelvény, vers segítségével kísérhetjük végig Jézus életét és tanításait, miközben összefoglaló és gondolkodtató kérdések. Tudnátok mondani 3 képzőművészeti alkotást a Bibliából? Figyelt kérdés. Legalább 3 kéne, előre is Köszi! #könyv #Biblia #képzőművészeti alkotás. 2014. febr. 9. 09:34. 1/2 anonim válasza: Mármint ami a Bibliában van, vagy amit az alapján készítettek? Ha utóbbi akkor

József Attila Könyvtár - Perkáta

A Biblia a magyar képzőművészetben - A Biblia a magyar

Bibliai témájú képzőművészeti alkotások by András Gyene

A Biblia mindezt a két nagy parancsolatban foglalja össze: Szeresd az mellett: a beszélgetés, az önkifejező alkotás, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, képzőművészeti alkotások Kulcsfogalmak/ fogalmak Megváltás, Áldozat, Keresztség, Bemerítés, Kereszthalál, Feltámadás. Az alkotás 41 m hosszú, 1,5 m széles 9 olyan biblia képet fog egybe, ami Szentlélek működésével hozható összefüggésbe. Az egyes jelenetek biblikus magyarázata Sulyok Elemér OSB értelmezésében olvasható a templom honlapján: www.szentlelektemplom.hu Az egyes bibliai utalásokat (ezek az egyes képeken látható feliratok. A Magyar Bibliatársulat kezdeményezésére 2008-ban a történelmi egyházak meghirdették a Biblia évét. Miért fontos a Biblia megismerése? Egyrészt mint az európai kultúra alapja, megérdemli, hogy tanulmányozzuk. A legtöbb irodalmi és képzőművészeti alkotás nem értelmezhető a Biblia ismerete nélkül

Rengeteg képzőművészeti alkotás választotta témául Krisztus születését, s ezeken a jászol felett leggyakrabban üstökös csillag ragyog. Vajon egy épp akkoriban feltűnt fényes üstökös volt a betlehemi csillag? Biztosan nem, bármennyire látványos is a festményeken.Krisztus születése ugyanis örömteli esemény volt, az. A Biblia egységesítése 1.- Az Ószövetséget görög nyelvre fordította 70 bölcs az i.e. 3. században. 2.- Az Ószövetség és az Újszövetség latin nyelvre fordítása Szent Jeromos által. Képzőművészeti alkotás forrása (zene, festészet) 2.- Nagy hatással volt az irodalomra is (Madách Imre: Az ember tragédiája, Babits. Az utóbbi két évben vallásos tárgyú kiállításokat láthattunk a kolozsvári Római Katolikus Nőszövetség rendezésében. A művészek és a közönség érdeklődéssel fogadta ezt a kulturális eseményt. Számomra ekkor világossá vált, hogy nagyon sok művészt foglalkoztatnak a keresztényi, bibliai gondolatok származó képzőművészeti alkotás összehasonlítása vagy egy képzőművészeti alkotás és az adott bibliai szöveghely összehasonlítása A hozzám legközelebb álló bibliai hős (TK. 204/2. - esszé) Összehasonlító táblázat készítése: az ember teremtése a görög és a zsidó/keresztény mitológiába

A Biblia, más néven a Szentírás a kereszténység szent könyve. A Biblia szó jelentése könyv, könyvek, Könyvek könyve. Talán ennek is köszönhető, hogy számtalan irodalmi (és képzőművészeti) alkotás született az ihletésére. Líra. Zsoltár: A Zsoltárok könyve 150 zsoltárt tartalmazó imagyűjtemény. A zsoltár. Képzőművészeti alkotás Témakör: Művek a világirodalomból Tétel: Baudelaire: Kapcsolatok, Verlaine: Költészettan; Zola: A kísérleti regény (részlet) Feladat: A klasszikus modernség programadó szövegei alapján mutassa be annak három irányzatát, világlátását, kapcsolja azokat a következő műalkotások közül készítette Felméri Cecília, 2006(Örkény István: Povestiri de un minut, cu subtitraj romanesc A számos kuriózumot felsorakoztató tárlaton a püspöki könyvtár könyvritkaságai - több tucat ősnyomtatvány, különleges nyelvű fordítások (például kínai, arab, izlandi) és művészien díszített példányok - mellett több képzőművészeti alkotás látható a reneszánsz kortól a kortárs művészetig

A Biblia a művészetekbe

Ezen kívül még irodalmi, zenei és képzőművészeti alkotások sokaságában is bibliai gondolatok, történetek, képek és idézetek szólalnak meg, vagy öltenek alakot. Egy-egy festmény előtt állva, annak teljes mondanivalóját is csak akkor értheti meg valaki, ha ismeri azt a bibliai történetet is, ami ihlette a művészt A Biblia. A Biblia ( görög eredetű szó, jelentése : könyvek- összesen 66 könyv) a világ egyik legelterjedtebb könyve. A kereszténység két évezredes történelmében megszámlálhatatlan mennyiségű irodalmi-képzőművészeti-zenei alkotás merítette témáját elsősorban az evangéliumi eseményekből. Leggyakrabban Jézus. Teremtés- és alkotás-párhuzamok. Budaházi Tibor és Székács Zoltán kiállításáról másutt a keresztre és a keresztféleségekre, a katakombák művészetére vagy a biblia pauperumok motívumvilágára, a megszentelt alapelemekre (tűzre Két ilyen alapvető neoavantgárd képzőművészeti irányzatról tudunk a második. Festő. Tanulmányait Lápossy-Hegedűs Géza irányításával kezdte. A budapesti Képzőművészeti Főiskolán Glatz Oszkár és Karlovszky Bertalan tanítványa volt. 1935-ben diplomázott. 1933-ban a főiskola jubileumi tárlatán a Nagymamám című alkotásával elnyerte a Balló-díjat. 1935-1936-ban római ösztöndíjas volt, és a Collegium Hungaricum-ban töltött nyolc hónapot

 1. A képzőművészeti állandó kiállítás átmenetileg nem áll a közönség rendelkezésére! Képzőművészeti Gyűjtemény. Mint a Szeged Városi Múzeum szépművészeti osztályának 1902 és 1952 között vezetett lajstroma is bizonyítja múzeum képzőművészeti állományának gyarapítása már az 1850-es években elkezdődött
 2. Hieronymus: ő tűzte össze, és fordította le latinra (Vulgata) antológia: Különálló történetek gyűjteménye. kanonizálás: Vallás iratok beválogatása a Bibliába, annak eldöntése, hogy hitelesek-e, szent eredetűek-e. monoteista vallást hirdet
 3. Válaszok. A Biblia kultúra megalapozó szerepe:A Biblia a világ egyik legelterjedtebb könyve. Az emberiség történetének ugyanakkor olyan több ezer éves kultúrtörténeti és irodalmi dokumentuma, amely keletkezésétől kezdve napjainkig érezteti hatását. Hatott a társadalomra, befolyásolta a gondolkodást, politikai, hatalmi.
 4. Kass és a Biblia című kiállítás megvalósítására Pályázati azonosítószám: 204106/012237 A Fekete ház szintén egy képzőművészeti kiállítással várja az érdeklődőket: Dinnyés Ferenc festőművész munkásságának egy szeletét ismerhetik meg a látogatók a január 23-án 17 órakor megnyíló tárlaton
 5. A Biblia keresztény, illetve korábbi terjedelmesebb részében a zsidó vallás szent könyve.A könyvek korábbi s nagyobb csoportja az Ószövetség, másik része pedig az Újszövetség iratait tartalmazza. Ennek a megnevezésnek az az alapja, hogy a bibliai őstörténet szerint Isten, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal szövetséget kötött, szigorú törvények sokaságát.
 6. Egy bibliai témájú képzőművészeti vagy irodalmi alkotás összehasonlítása az alapjául szolgáló bibliai történettel (címe . pl.: Leonardo da Vinci Utolsó vacsora című festményének bibliai eredete Összehasonlító elemzés) másfél oldalnyi terjedelemben. Leadási határidő: december 15-19
 7. t nevének jelentése is megtalálható

Tudnátok mondani 3 képzőművészeti alkotást a Bibliából

A Bibliai történetek, antik mítoszok a Tér-forma-szín című általános iskolai tankönyv képeihez készült. A felső tagozatos tanulók elolvashatják benne, hogy a kiválogatott reprodukciók milyen mitikus eseményeket, vallásos történeteket ábrázolnak. Egy-egy fejezethez néha több képzőművészeti alkotás kapcsolódik A Biblia a művészetekben. 60 kiemelkedő képzőművészeti alkotás . Hibás link jelzése Link megosztása Értékelés. Biographisch-Bibliografisches Kirchenlexikon. vallástudományi lexikon,németül,kereshető. A képzőművészeti gyűjtemény első darabja az 1982-ben vásárolt Zágon Gyula: Valaki hiányzik festménye volt. A település birtokában mindaddig képzőművészeti alkotás csak a Kisfaludi Strobl Zsigmond által elkészített Petői szobor volt, amely jelenleg az általános iskola udvarán áll Idézetek - Képzőművészeti és Kézműves Alkotótábor Ha eddig nem tudtál rajzolni - megmutatjuk, hogy az alkotás neked is öröm! Ha tudtál, de többet szeretnél - gyere, várunk ; den mondatom, Zápor elmossa: ne fájjon nagyon, Letörli a szél: ne fájjo ; Hittan és képzőművészet

Biblia (vetélkedő hat csoportnak

2017. október 25-én mutatkozik be A Biblia mindenkié című kötet, amely ahhoz a kiállítássorozathoz kapcsolódóan született, amelyet a Reformáció 500. évfordulója tiszteletére tavaly év novemberében indított el a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) és a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány Irodalmi műalkotás Kapcsolódó képzőművészeti alkotás Alkotó Mikes Kelemen: Törökországi levelek Arany János: Tetemrehívás Madách Imre: Az ember tragédiája Biblia Elérhető pontszám 9 Elért pontszá Nehéz lenne megmondani, melyik a legjelentősebb képzőművészeti alkotás 1521-ből, de ha ki kellene emelni valamit, bizonyos, hogy Holbein halott Krisztusa lenne az. Ez az a festmény, amely Dosztojevszkijt is megihlette, így írt róla A félkegyelmű című regényében: Tudom, a keresztény egyház már az első századokban megállapította, hogy Krisztus nem jelképesen, hanem.

Heródiás Ki kicsoda a Bibliában Kézikönyvtá

2. Saját mű (tetszőleges képzőművészeti alkotás, tetszőleges műfajban) 3. Egy képzőművészeti alkotás bemutatása (prezentáció) Forrásként legalább két nyomtatott szakirodalmat is kérek megjelölni az interneten kívül. Ének-zene 1. Kodály Zoltán élete és művei Kodály halálának 50. évfordulója alkalmából 2 A Biblia mindkét könyve gazdag tárháza a növényi jelképeknek. Legelsőnek is említsük meg a Paradicsom kertjét, ahol két jeles fa: amely a későbbiekben számos csodálatos képzőművészeti alkotás alapeszméjévé vált. Ecclesia a kizöldült keresztfával. Siebert 1986 92.o Egy képzőművészeti alkotás bemutatása (prezentáció) Forrásként legalább két nyomtatott szakirodalmat is kérek megjelölni az interneten kívül. Ének-zene 1. Kedvenc népdalom (elemzés, története, változatai, földrajzi behatárolása, rajzos Biblia és képzőművésze Képzőművészeti pályázatok. 2152 ember kedveli · 4 ember beszél erről. Képzőművészeti pályázatok gyűjtőoldala Gyakorolják és képessé válnak adott témához kép, képzőművészeti, zenei alkotás kere-sésére, akár könyvekből, akár elektronikus dokumentumokból. Gyakorolják az interneten való keresés technikáját. Megismernek az interneten keresztül különféle adatbázisokat, katalógusokat, gyakorol

A Biblia világa képeken - Fazeka

 1. A másik szempont pedig a színesség, amely háttérbe szoríthatja a szürkeség egyhangúságát, s ami egyben örömteli látványt is nyújt. A Képzőművészet Ünnepe Szolnokon nagykiállítása folytatja és továbbviszi az egykor méltán közkedvelt, ám azóta megszűnt Szolnoki Képzőművészeti Triennálé örökségét, s.
 2. denkié című kötet, amely ahhoz a kiállítás-sorozathoz kapcsolódóan született, amelyet a Reformáció 500. évfordulója tiszteletére tavaly év novemberében indított el a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) és a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány
 3. t azért, mert a szobor egy képzőművészeti alkotás. Az alkalmazott művészetek kategóriájába tartozik, díszítő elem, illetve fogadalmi elem egy templomban, tehát külön a képzőművészeti jelek mellett van egy másik szerepköre
 4. Ezekből válogat a tárlat, melynek különlegessége, hogy a rézkarcokhoz készített ceruzavázlatok az alkotás folyamatába is bepillantást engednek. A Fekete ház szintén egy képzőművészeti kiállítással várja az érdeklődőket: Dinnyés Ferenc festőművész munkásságának egy szeletét ismerhetik meg a látogatók a január.
Csoda Győrben - KultúrpartPPT - Thalatta! THALATTA! PowerPoint Presentation, free

Milyen Bibliai témájú festmény, szobor, stb

Cserkút, Varga Gábor (2016) -- Köztéri művészeti alkotások közösségi adatbázis A kiállítást Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgatónő nyitotta meg 2017. november 9-én. Beszédében kiemelte a kiállító gyerekek irigylésre méltó kreativitását, a különböző képzőművészeti technikákban való jártasságát. A paravánokon több mint 40 alkotás látható, melyeket a grafika tanszakos tanulók. ÚNKP-20-2-I-MOME-48 Bútor, mint képzőművészeti alkotás ÚNKP-20-2-II-MOME-39 Hagyományőrzés, Népi tradíciók a modern divatban tartalék lista ÚNKP-20-2-II-MOME-26 Menstruációs szegénység kutatása Magyarországon, és válaszok a social design eszközeivel ÚNKP-20-2-I-MOME-24 A szabadon úszás UNKP-20-2-I-MOME-2 A rendkívül magas színvonalon, de közérthetően megírt kötet értékét növeli a tékozló fiúról olvasható számos irodalmi mű közlése és több képzőművészeti alkotás reprodukciója is. Hankovszky Béla: Tékozlók Szent Gellért Kiadó, 2018. Fotó: Merényi Zita. Bodnár Dániel/Magyar Kurí

A Kulturális Javak Bizottsága 2016.április 7-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 1) Weikert, Georg (Johann Georg) (Bécs, 1743/1745 - Bécs, 1799): Gróf Károlyi Antalné Harruckern Jozefa képmása, 1790 (vászon, olaj, 225 x 148 cm) című képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása A KJB egyhangú állásfoglalása KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS: Marc Chagall. M E G H Í V Ó. Tisztelt Művészetkedvelők! A Lendvai Galéria és Múzeum, valamint Lendva Község tisztelettel meghívja Önt és Kedves Barátait. Marc Chagall Teremtés és Biblia. c. kiállítás megnyitójára, amely 2018. május 18-án, pénteken 19.00 órakor lesz a lendvai várban.

Jézus ábrázolása a művészetekben - Wikipédi

Régikönyvek, Biblia Pauperum - A XX. század emberét Janus-archoz hasonló kettősség jellemzi. A technikai fejlődés meglepő eredményeinek hatására egyre fokozódóbb érdeklődéssel fo.. Ihletőjévé válni képzőművészeti alkotásnak . Török Tímea. Pats Józseffel az élükön, reménykedve abban, hogy szép településünk minél több alkotás ihletőjévé válik majd. Előzetes tárgyalásaink során már megállapodtunk abban, hogy a Rákóczi utca meredek részét megtámasztó falat a szurdokban majd a SKICC. Bálint Endre 1914. október 27-én született Budapesten. 1930-1934 között az Iparművészeti Iskolán tanult. 1935: Vaszary János magániskolájában; 1936: Aba Novák Vilmos tanítványa volt. Élete során számtalan díjat nyert, közöttük 1972: UNESCO Nemzetek díja; 1973: érdemes művész; 1975: A Munka Érdemrend arany fokozata. Magyarország millenáris évfordulói. Magyarországon a honfoglalás és az államalapítás ezeréves évfordulóját ünnepelve jeles állami, egyházi és tudományos, kulturális rendezvényeket tartottak, tudományos és történelmi összefoglaló művek jelentek meg az ezredévek történelméről.Számos képzőművészeti alkotás és irodalmi mű készült a két alkalomból

255 magyar vers | 100 magyar képzőművészeti alkotás | kortárs írók, költők, irodalomtörténészek jegyzeteive Ez egy olyan rejtvény, amivel a karrierjáték során is találkozhatsz! Megfejtheted ugyan itt is, de lehetséges, hogy a karrierjáték során újra találkozol vele.Kattints ide, ha inkább elkezded a karrierjátékot Tájékoztató a hitoktatásról. 2013. szeptember 1-től az első és ötödik osztályokban bevezetésre került az órarend szerinti védett időben a felekezeti hitoktatás, illetve ennek alternatívájaként az etika oktatása

Jézus élete festménykiállítá

A kereszténység két évezredes történelmében megszámlálhatatlan mennyiségű irodalmi-képzőművészeti-zenei alkotás merítette témáját elsősorban az evangéliumi eseményekből. Leggyakrabban Jézus születését, halálát dolgozták fel. Bibliai témák a magyar irodalomba c) Keress legalább három képzőművészeti feldolgozást, amelyen a hét főbűn ábrázolása látható. Írd meg az alkotó nevét, a mű címét, az alkotás időpontját és technikáját. Leadási határidő: november 5. B. Készítsenek könyvborítót VAGY színházi plakátot a Parti Nagy Lajos által fordított Tartuffe-höz

Bibliai teremtéstörténet - Wikipédi

Ég és föld - Borsos Miklós és a Biblia - Reformáció 500 kiállítás Győrben, 2017-04-20 08:37:38. Április 23-án Győrben, az Esterházy-palotában folytatódik a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (KOGART) és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) tavaly novemberben elindított, a reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett négyállomásos sorozata Stilisztikai jelcsoportok a képzőművészeti alkotás folyamatában, A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1976 Művészet és mitológia, A szegedi Móra Ferenc Múzeum évkönyve, Szeged, 1978-1979/1 A 10 legdrágább művészeti alkotás 2013. február 11. 17:11 . A világ tíz legdrágább művészeti alkotása összesen 254 milliárd forintért talált új gazdára. Milliárdos képek Cézanne-tól Renoir-ig. Korábban. 80 éve halt meg Louis Comfort Tiffany.

e-mail címed. A jelszót email-ben küldjük el A MALOM 2016 című kiállítás keretében, gimnazisták számára szervezett sikeres galéria-pedagógiai program után újabb érdekes múzeum-pedagógiai esemény zajlott a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában. A pedagógusokat megszólító, A képzőművészeti alkotás értelmezésének felhasználása az oktatási folyamatokban elnevezésű módszertani napot a múzeum. Mintha egyszer elkezdtétek festékkel dolgozni, akkor nem mehetsz vissza. Ez így nem igaz! A rajz és a festészet közötti különbség mesterséges; ez az alkotás, amit megteremtesz, ami számít. Az éles ceruza az ideális eszköz a finom részletek hozzáadásához, éles perem létrehozásához

A reformáció 500 évvel ezelőtt a Biblia tanításához való visszaigazodást jelentette az élet minden területén. A képzőművészeti pályázat paraméterei: Minimum A4, maximum A3 méretben, szabadon választott technikával, grafika és festészet kategóriában készülhet. Képzőművészeti alkotás (logó, képregény.

Iskolánk képzőművészeti tagozatos diákjai alkotásaikkal részt vettek egy pályázaton, melyet a Zachor Alapítvány és a Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítványa hirdetett meg. A szervezők Holokauszt túlélőinek gyerekkorához kapcsolódó alkotásokat vártak. 164 pályamű érkezett be, melyből a zsűri 14-et választott ki arra, hogy részt vegyen az ősszel megrendezésre. A Képzőművészeti Főiskola festő majd grafika szakán tanult művész rendkívüli sokoldalúságát az is jelzi, hogy a legkülönbözőbb grafikai technikák alkalmazása mellett festményeket alkotott, verset s prózát írt, a fényképezésben új utakat keresett s orgonálni is kitűnően tudott Bajnai István a Biblia ószövetségéből is idézett (Fotó: Kecskeméti Krisztina) A tárlatot Bajnai István kanonok, battonyai plébános nyitotta meg. Beszédében kiemelte, a tehetség és az alkotás olyan képességet jelent, amely akár az egész világot képes megmozgatni. - A forma és a színek harmóniája vezet el a célhoz

A prae egy több mint húsz éves történettel rendelkező brand, aminek növekedését és fejlődését most Ön is segítheti. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a kultúráról való gondolataink és az ezt tartalmazó termékeink - akár az online portál cikkei, a különböző folyóiratszámok vagy a könyveink Irodalom és képzőművészet kapcsolatának egy különleges szeletét jelentik azok a festmények és grafikák, melyek írók, költők (Kazinczy Ferenc, Madách Imre, Jókai Mór, Karinthy Frigyes, Tersánszky Józsi Jenő, Tóth Árpád, Weöres Sándor), illetve az irodalom és a képzőművészet területén egyaránt jelentőset alkotó művészek (Kisfaludy Károly, Gulácsy Lajos.

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum képzőművészeti pályázati felhívása az Isten és az ember találkozásának témakörében készült festmények, grafikák, kültéri szobrok, kisplasztikák, domborművek, installációk, videómunkák és fotóművészeti alkotások készítésére, kültéri kiállításon. 9. Mutasd be az epikai műnem jellemző sajátosságait! Az epikai alkotások legjellemzőbb sajátossága, hogy bennük - általában - a külvilág, a külső valóság áll az ábrázolás középpontjában. Nem érzelmeket tolmácsol, hanem leír, elmesél, eseményeket elevenít meg Az alkotás zsűri által meghatározott ára: 120000 forint. Készpénz esetén az alkotás ára: 96000 forint. Az alkotás anyaga: olajfestmény/farost. Téma: Mediterrán. Az alkotás mérete: 50 x 30 cm. A festmény megvásárolható 20 havi kamatmentes részletre. Készpénz esetén 20% engedményt adunk Diákjaim munkái - Munkáimban erősen szubjektív vizuális kísérleteket teszek a Biblia, a teremtett világ értelmezésére, magyarázására. Tájképekbe, csendéletekbe, portrékba rejtett üzeneteket rögzítek, kódolok, így nézőim talán jobban értik, hordozzák a világot